Wie is aansprakelijk voor verborgen gebreken, niet voorziene lasten of beperkingen van het woongenot?

De verkoper dient de koper van tevoren duidelijk op de hoogte te brengen van zaken die het vrije woongenot kunnen bezwaren. Bijvoorbeeld een bodemverontreiniging, de voorziene bebouwing op het stuk bosgrond voor de deur, een illegaal gebouwd schuurtje, lopende onteigeningsprocedures etc. De notaris heeft de taak deze zaken bij de overeenkomst nadrukkelijk aan de orde te stellen. De rechter zal in conflictgevallen overigens ook altijd de verantwoordelijkheid van de koper toetsen ("had redelijkerwijs kunnen weten...")
Word pro

Pro-abonnees downloaden gratis het Ebook met 218 vragen en antwoorden over Hypotheken.