Value-based Projectmanagement

Cover stories · Boeken

Onlangs promoveerde Nicoline Mulder op haar onderzoek over Projectmanagement. Om meerdere redenen is dit proefschrift buitengewoon interessant.

  1. Een aanpak die inspeelt op de toenemende complexiteit van projecten.
  2. Een  manier van sturing gebaseerd op gemeenschappelijke principes en waarden.
  3. Een onderzoeksmethodiek gebaseerd op de interactie en communicatie met ervaringsdeskundigen en gebruikers in de praktijk van projectmanagement.

Anders omgaan met complexiteit en chaos

De punten 1 en 2 hebben alles te maken met de toenemende kwetsbaarheid van projecten. Mulder schreef al in 2010 in ManagementSite:

 De omgeving van hedendaagse projecten is niet meer te analyseren: alles hangt met alles samen. Stakeholders-analyses, krachtenvelden, invloedsschema’s… Ze zijn gedateerd zodra de inkt droog ...

Dennis van der Spoel
In aanvulling op deze recensie zou ik graag het boek "The Art of Action" onder de aandacht willen brengen. Stephen Bungay beschrijft hier hoe je in een complexe en dynamische omgeving met veel onzekerheid toch de juiste dingen blijft doen en goed leiding kunt blijven geven.
Dieuwke Begemann
Ja mee eens, interessant proefschrift!
Wil je compleet zijn in het overzicht van andere vormen van verandermodellen die recht doen aan complexiteit, kun je niet het boek en de methode Natuurlijk Veranderen overslaan.
Daarin wordt, onder meer ook met de s-curves uitgelegd hoe veranderingen verlopen en hoe die eigenschappen in te zetten zijn voor de begeleiding van veranderprocessen.
Waarden en principes zijn namelijk belangrijke eigenschappen van die eigenschappen, omdat bijvoorbeeld in "variety en selectie" een belangrijk mechanisme in verandering, de selectie gebruik maakt van waarden en niet simpel van wat werkt, zoals Edelman heeft bewezen.
Daarom is waardegedreven leiderschap ook het nieuwe leiderschap.
Groeten van Dieuwke Begemann
Patrick Mulder
Lid sinds 2019
Goede ontwikkeling! Dit draagt zeker bij aan duurzame veranderingen en het realiseren van de gewenste effecten / baten. Kijk ook eens naar #batenmanagement. Mijns inziens gaan deze zaken hand in hand. Zie o.a. mijn gratis publicatie in Projectie Magazine december 2012 "Batenmanagement is mensenwerk" of deze link: http://www.pmwiki.nl/publicatie/batenmanagement-mensenwerk

Batenmanagement is een effectief hulpmiddelen in het verbinden van een project/programma/veranderinitatief met de lijnorganisatie(s). Met een duidelijke focus op het realiseren van de strategie, stimuleren van eigenaarschap (gaat veel verder dan verantwoordelijkheid) en het creeren van waarde voor de organisatie.

Heeft iemand suggesties voor het leggen van verbinding tussen 'value based projectmanagement' en 'batenmanagement'?? Ik hoor en/of zie het graag?
Of kom mee discussieren bij #PGM Open, daar zijn 2 events over #batenmanagement.

PS Ben geen familie van Nicoline Mulder
Marcel van Marrewijk
Altijd warm als mensen zich zo enthousiast uitspreken over het werk van een ander. Ik wil niet als miskend overkomen, maar in 2011 is de "Cubrix, zicht op organistaieontwikkeling en performanceverbetering" verschenen met een hoofdstuk waarin vier organisatiewijzen van projectmanagement worden toegelicht en uiteengezet. Welliswaar geen proefschrift, maar wel een breed gewaardeerd boek over het verleden, het heden en de toekomst van (project) organisatieontwikkeling.
Jos Steynebrugh
Ik heb het stuk gelezen met flashbacks aan mijn langjarige Siemens periode. Elke eerste maandag van de maand Projectvergadering. Van alle lopende en evt. toekomstige projecten waren aanwezig de betrokken Divisiedirecteur, projectmanagers, accountmanagers van betrokken bedrijven, vakspecialisten, marketing en financiële topmanagers. Soms aangevuld met juristen, risicomanagers, kwaliteitmanagers etc. Vanuit deze praktijk ervaring kijk ik naar deze column en er moeten mij een paar dingen van het hart.

Projecten
Er zijn twee archetype projecten:
1. Project binnen één organisatie
2. Project met meerdere (samenwerkende) bedrijven

Project binnen één organisatie
Voorbeelden: ontwikkeling nieuwe produkten, kostenreductie, nieuwe markten etc. Dit soort projectgroepen zijn relatief eenvoudig aan te sturen door de eenduidige commandlines en gedefinieerde verantwoordelijkheden. Als het dreigt fout te gaan is er als laatste redmiddel altijd nog de houten hamer van straf / beloning.

Project met meerdere (samenwerkende) bedrijven
In project “X” werken partijen samen, maar in project “Y” kunnen ze concurrenten zijn. De zaak wordt bestuurlijk en organisatorisch dichtgetimmerd met een “or-else” contract. Niks directe uitvoerende macht: lange difuse besluitlijnen en verschillende belangen. In deze column ontbreekt dit cruciale onderscheid, hetgeen resulteert in een soort ”Strategie voor hutspot”.

Nicoline claimt: “Een ontwerp nadert haar perfectie, niet als er niets meer toegevoegd kan worden, maar als er niets meer weggelaten kan worden.”

Mijn vraag aan Nicoline is: ”Welke van de 11 van jouw lijstje zou je weglaten als het er maar 7 mogen zijn zonder de essentie van je stuk aan te tasten?”

Groet,
Jos Steynebrugh

Meer over Projectmanagement