Channels
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

In aanvulling op deze recensie zou ik graag het boek “The Art of Action” onder de aandacht willen brengen. Stephen Bungay beschrijft hier hoe je in een complexe en dynamische omgeving met veel onzekerheid toch de juiste dingen blijft doen en goed leiding kunt blijven geven.

Ja mee eens, interessant proefschrift!
Wil je compleet zijn in het overzicht van andere vormen van verandermodellen die recht doen aan complexiteit, kun je niet het boek en de methode Natuurlijk Veranderen overslaan.
Daarin wordt, onder meer ook met de s-curves uitgelegd hoe veranderingen verlopen en hoe die eigenschappen in te zetten zijn voor de begeleiding van veranderprocessen.
Waarden en principes zijn namelijk belangrijke eigenschappen van die eigenschappen, omdat bijvoorbeeld in “variety en selectie” een belangrijk mechanisme in verandering, de selectie gebruik maakt van waarden en niet simpel van wat werkt, zoals Edelman heeft bewezen.
Daarom is waardegedreven leiderschap ook het nieuwe leiderschap.
Groeten van Dieuwke Begemann

Goede ontwikkeling! Dit draagt zeker bij aan duurzame veranderingen en het realiseren van de gewenste effecten / baten. Kijk ook eens naar #batenmanagement. Mijns inziens gaan deze zaken hand in hand. Zie o.a. mijn gratis publicatie in Projectie Magazine december 2012 “Batenmanagement is mensenwerk” of deze link: http://www.pmwiki.nl/publicatie/batenmanagement-mensenwerk

Batenmanagement is een effectief hulpmiddelen in het verbinden van een project/programma/veranderinitatief met de lijnorganisatie(s). Met een duidelijke focus op het realiseren van de strategie, stimuleren van eigenaarschap (gaat veel verder dan verantwoordelijkheid) en het creeren van waarde voor de organisatie.

Heeft iemand suggesties voor het leggen van verbinding tussen ‘value based projectmanagement’ en ‘batenmanagement’?? Ik hoor en/of zie het graag?
Of kom mee discussieren bij #PGM Open, daar zijn 2 events over #batenmanagement.

PS Ben geen familie van Nicoline Mulder

Altijd warm als mensen zich zo enthousiast uitspreken over het werk van een ander. Ik wil niet als miskend overkomen, maar in 2011 is de “Cubrix, zicht op organistaieontwikkeling en performanceverbetering” verschenen met een hoofdstuk waarin vier organisatiewijzen van projectmanagement worden toegelicht en uiteengezet. Welliswaar geen proefschrift, maar wel een breed gewaardeerd boek over het verleden, het heden en de toekomst van (project) organisatieontwikkeling.

Ik heb het stuk gelezen met flashbacks aan mijn langjarige Siemens periode. Elke eerste maandag van de maand Projectvergadering. Van alle lopende en evt. toekomstige projecten waren aanwezig de betrokken Divisiedirecteur, projectmanagers, accountmanagers van betrokken bedrijven, vakspecialisten, marketing en financiële topmanagers. Soms aangevuld met juristen, risicomanagers, kwaliteitmanagers etc. Vanuit deze praktijk ervaring kijk ik naar deze column en er moeten mij een paar dingen van het hart.

Projecten
Er zijn twee archetype projecten:
1. Project binnen één organisatie
2. Project met meerdere (samenwerkende) bedrijven

Project binnen één organisatie
Voorbeelden: ontwikkeling nieuwe produkten, kostenreductie, nieuwe markten etc. Dit soort projectgroepen zijn relatief eenvoudig aan te sturen door de eenduidige commandlines en gedefinieerde verantwoordelijkheden. Als het dreigt fout te gaan is er als laatste redmiddel altijd nog de houten hamer van straf / beloning.

Project met meerdere (samenwerkende) bedrijven
In project “X” werken partijen samen, maar in project “Y” kunnen ze concurrenten zijn. De zaak wordt bestuurlijk en organisatorisch dichtgetimmerd met een “or-else” contract. Niks directe uitvoerende macht: lange difuse besluitlijnen en verschillende belangen. In deze column ontbreekt dit cruciale onderscheid, hetgeen resulteert in een soort ”Strategie voor hutspot”.

Nicoline claimt: “Een ontwerp nadert haar perfectie, niet als er niets meer toegevoegd kan worden, maar als er niets meer weggelaten kan worden.”

Mijn vraag aan Nicoline is: ”Welke van de 11 van jouw lijstje zou je weglaten als het er maar 7 mogen zijn zonder de essentie van je stuk aan te tasten?”

Groet,
Jos Steynebrugh

Het mooiste wat je kan overkomen als auteur is een prachtige recensie. Dank, Willem.
Wat tevens mooi is is dat mensen door jouw boek enthousiast worden. En dan gebeuren er dingen zoals ook Dennis, Dieuwke, Patrick en Marcel doen: suggesties geven voor nog meer moois. Ik neem het allemaal ter harte, en ik hoop elke andere lezer ook (met die opmerking dat er een verschil is tussen wetenschappelijk ontwerpen en meningen opschrijven).

Door de direct aan mij gestelde vraag van Jos word ik getriggerd. Het antwoord op jouw vraag brengt mij in een dilemma.

Als wetenschapper (het is tenslotte een proefschrift) is het antwoord simpel: Geen enkele. Want ik heb aangetoond dat de aanpak met deze elf werkt, maar ik heb niet aangetoond dat het ook met minder kan. Ik heb laten zien dat deze elf ontstaan uit de bouwstenen die ten grondslag liggen aan de aanpak: projectsucces, modern management en chaosdenken.
In mijn proefschrift lees je over interventies die mechanismen triggeren, die op hun beurt leiden tot een outcome (maar ook andere mechanismen triggeren). Een voorbeeld: Transformationeel leiderschap triggert het creatief vermogen. Dus, Jos, dan zou dat er een kunnen zijn die weg kan blijven (omdat die indirect toch wel aan de orde komt). Maar nogmaals: bewezen heb ik het niet …

Als professional in het veld denk ik daar iets pragmatischer over. Ocean’s Eleven wordt vooral gedragen door Danny Ocean (George Clooney), Rusty Ryan (Brad Pitt) en Linus Caldwell (Matt Damon). De andere 8 hebben een minder dominante rol. Evenzo wordt Value-based Project Management gedragen door de gedeelde waarden, de focus op het hogere doel en het werken op basis van vertrouwen (dat heb ik ook aangetoond in de testfasen). Deze drie moeten wat mij betreft dan ook bij elk project stevig vertegenwoordigd zijn. Welke van de andere 8 er dan ook bij moeten/mogen is sterk contextafhankelijk. Is het noviteitsgehalte hoog? Dan zou ik zeker met een ontwikkelbenadering werken en een hoge mate van gebruikersparticipatie invoeren. Is het een vaag project? Houd dan in ieder geval de dialoog met de betrokkenen gaande. Is er sprake van een enorme complexiteit? Dan is transformationele leiderschap cruciaal, ondersteund door een breed gedragen visie. Enzovoort.

Om even wat wind uit de zeilen te halen: Wie was er eerder: Project’s Eleven of de metafoor Ocean’s Eleven? Met andere woorden: heb ik toegewerkt naar elf, of is het werkelijk toeval? Ik weet het oprecht niet. Zo is het gewoon gegaan. Alles hangt met alles samen. Dus ook film met wetenschap.

[…] Meer informatie Het volledige proefschrift van Nicoline Mulder vindt u op de site van de Technische Universiteit Eindhoven. Op 28 maart 2013 verschijnt het boek van Mulder ‘Value-Based Project Management’. Bron Mulderprojectmanagement.nl Artikel Value-Based Project Management door Willem Mastenbroek, managementsite.nl […]

Toon alle 7 reacties
x
x