Aandacht voor gedragsfactoren tijdens project belangrijk

Columns

Met het parlementaire onderzoek ICT-projecten bij de overheid is er weer veel aandacht voor “falende” ICT-projecten. Van een falend project is over het algemeen sprake als de planning en de kosten uit de hand lopen of dat het niet voldoet aan de eisen. Het blijkt dat nog steeds meer dan de helft van de grote projecten bij de overheid als “falen”. Het is een valide aanname om te suggereren dat dit bij andere branches vergelijkbaar is.

Bij ICT projecten zijn echter altijd (zowel interne als externe) professionals betrokken. Gecertificeerde business professionals, projectmanagers, architecten, ontwikkelaars, tester en ervaren managers als opdrachtgevers. Grote ICT dienstverleners kunnen terugvallen op honderden jaren ervaring.

Wat mij opvalt is dat de oorzaken voor het falen van projecten gro...

Branko Lastdrager
De oorzaken voor het falen van projecten zijn volgens de auteur niet alleen aan “technocratische" factoren toe te schrijven, maar ook aan het gedrag, attitudes en persoonlijkheden van mensen. De organisatiecultuur en de manier van leidinggeven zijn eveneens van invloed op het verschil tussen falen of slagen.

Grappig is dat de auteur vervolgens zelf, vanuit een "en dat is een probleem waar ik een oplossing voor heb bedacht" paradigma, een vrij "cognitief en technocratisch" stappenplan c.q. blauwdruk (of template) presenteert. Gewenst gedrag moet je echter gewoon zelf laten zien en voordoen. Werkt al ettelijke duizenden jaren op vrij primair niveau.

Niks geen command en control achtige beheersing, controle op gedrag of tijdrovende handhavingsmechanismen voor nodig. Geen stappenplannen, implementatiefasen of externen. Geen verlies van tijd, geld en energie. Het management met een gedragsdashboard, over micromanagement en impliciet wantrouwen gesproken. Het werkt bovendien contraproductief want frustreert het primaire handelen en acteren van mensen.

Geef mensen perspectief, simpele kaders, heldere principes en echte verantwoordelijkheid met bijbehorende zeggenschap. Spreek uit wat je van iemand professioneel verwacht en laat in de praktijk zien welke standaard je daarbij zelf hanteert. Vertrouwen geven en loslaten. Gaat iedereen gewoon aan de slag en sterker is nog aanspreekbaar ook als ze niet aan de verwachtingen voldoen.

Meer over Projectmanagement