De Nieuwe Wereld van het Werk 3

Columns

Het geluid dat telewerken (slechts) een randvoorwaardelijk element is van het nieuwe werken, klinkt steeds luider. Dat anders sturen en leidinggeven weleens de succesfactor zou kunnen zijn, horen we minder. Logisch, want wie nu stuurt, doet dat bij voorkeur over de eigen boeg. Over een jaar of vijf hebben we die keuze wellicht niet meer. De twintigers van nu zijn dan volop op de arbeidsmarkt. En, of we willen of niet, ze werken om andere redenen dan u en ik. Althans als u als lezer dezes voor 1985 bent geboren. U kunt wel besluiten nu vast voor te sorteren.

Recent onderzoek van Motivaction kenmerkt de twintigers van nu als narcistisch en hedonistisch. Maar liefst 63 procent van de onderzochte groep vindt zich bijzonder. Werken doet de generatie van na 1985 vooral omdat het leuk is. Veran...

Meer over Human Resources Management