Meer autonomie, vakmanschap en professionele ruimte

Cover stories

Het lijkt wel alsof er iedere dag meer organisaties bijkomen die door een overmaat aan controle en bureaucratie niet meer kunnen functioneren. Of het nu om de jeugdzorg of de belastingdienst gaat, huisartsen of verplegers, keer op keer blijkt dat procedures boven mensen worden geplaatst en controle als substituut voor vertrouwen wordt ingezet.

Ja, natuurlijk. Te weinig grip en controle is niet goed, maar dát is helaas niet het grootste probleem van deze tijd. Het grootste probleem is juist een teveel aan controle. En dat terwijl het juiste niveau van controle vrij eenvoudig te bepalen is.

De DOOMLOOP van bureaucratisering
Een teveel aan controle leidt al snel tot overmatige bureaucratisering, waarbij centralisatie en rigide regelgeving zorgen voor een groter gevoel van controleve...

Meer over Zelforganisatie en zelfsturende teams