Maatschappelijk rentmeesterschap: de rol voor toezichthouders

Columns

In 2015 hebben de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Social Development Goals of SDG’s) vastgesteld. Alle aangesloten landen hebben afgesproken om op 17 thema’s te streven naar een duurzame(re) samenleving in 2030. Uit deze 17 thema’s wil ik voor deze column twee actuele thema’s selecteren, namelijk ‘klimaat actie’ (13) en ‘ongelijkheid verminderen’ (10), en bespreken hoe organisaties kunnen bijdragen aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen.

De gedachte achter de SDG’s is dat burgers over de hele wereld, niet alleen de huidige bewoners, maar ook de toekomstige generaties, recht hebben op een duurzaam ingerichte wereld. Iedere burger heeft niet alleen dit recht, maar ook de plicht hieraan bij te dragen:

“De essentie is de bewuste en directe hoofdrol die ...

Eric Alkemade
Auteur
In de Harvard Business Review een recent en interessant artikel waarin Robert Kaplan zijn oorspronkelijke Balanced Scorecard ombouwt naar een model dat recht doet aan maatschappelijke prestaties (Outcome), belanghebbenden (Stakeholders) en bijdragers (Enablers):
https://hbr.org/2021/02/reimagining-the-balanced-scorecard-for-the-esg-era

Meer over Corporate governance