6 fouten bij prijsonderhandelingen

Actueel

En als uw klant u dan uiteindelijk vertelt waar het bij het verstrekken van een opdracht om draait (vaak is dat de prijs), probeer dan fouten en blunders in uw verkooponderhandeling te voorkomen. Let op de volgende valkuilen.

Valkuil 1: U onderhandelt met de verkeerde persoon
Prijsonderhandelingen beginnen met iemand die niet de uiteindelijke beslisser blijkt te zijn. U geeft als verkoper uw maximale korting. Deze korting wordt vervolgens de beginsituatie voor het verkoopgesprek met de werkelijke beslisser. U moet dan opnieuw beginnen, terwijl u op voorhand al uw onderhandelingsruimte hebt weggegeven.

Valkuil 2: U let te weinig op de totale situatie en de reactie van de klant
Uw klant zou nooit zolang onderhandelen als hij of zij geen echte belangstelling had voor uw product of dienst. U h...


Marc Boer
Leuk om dit stuk te lezen. De cases spreken erg tot de verbeelding.

Hieruit blijkt dat je jezelf goed moet voorbereiden op de onderhandeling, empatisch te werk moet gaan, zonder je eigen en of zakelijk belang uit het oog te verliezen.

Graag zie ik in een volgend deel tips en adviezen over de mentale kant van het onderhandelingsproces en het effect daarvan op de tegenspeler(s).

Met de "rose of leary", laat de Am. Ps. Timothy Leary bijvoorbeeld zien dat jouw gedrag invloed heeft op het gedrag van de ander(en). En de kernkwadrant en -kwaliteiten van Daniël Ofman geven inzicht in de wetenschap dat de sterkste kwaliteiten van de onderhandelaar tot ergernis kunnen leiden bij de andere partij. Paradoxaal interveniëren is ook een prachtig besef.

Maar wat zijn de 10 geboden om als professionele en evenwichtige partij aan de onderhandelingstafel plaats te kunnen nemen?






Meer over Sales / Verkopen