Zo krijg je er zin in!

Columns

Je krijgt de klussen die bij je functie horen. Het is logisch dat je daar je tijd en energie in steekt, dit is immers waar je voor betaald wordt. Je doet wat van je gevraagd wordt en probeert zo goed mogelijk alles in de juiste banen te leiden. Je vindt dat je niet mag klagen en dat doe je dus ook niet. Zeker niet in het huidige economische klimaat.

Maar de vanzelfsprekendheid om ergens tijd in te steken is iets wezenlijks anders dan zin in en energie hebben voor het werk dat je doet. Wist je dat ruim de helft (51%) van de menselijke energie in Nederland weglekt uit organisaties? Slechts één op de vijf werknemers (19%) is energiek gestemd en bereid om een extra tandje bij te zetten. Meer dan een derde (38%) vindt het allemaal best zoals het momenteel gaat en ruim een derde (34%) werkt zich een slag in de rondte, zonder dat dit veel resultaat oplevert. Bijna één op de tien werknemers is helemaal afgehaakt. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van adviseur, schrijver en spreker Hans van der Loo: http://www.energyboostmonitor.nl/

Hoe logisch is het dan nog om te denken dat je op deze manier aan je verplichtingen voldoet en dat het dan goed is? Het resultaat is namelijk dat je niet alles uit jezelf haalt. En dat is dubbel jammer. Jammer voor jezelf, omdat juist dat zin en energie geeft, en jammer voor wat je het bedrijf, de organisatie hebt te bieden. Van der Loo geeft zelfs aan dat het begrotingstekort in Nederland met meer zin en energie op de werkvloer en in het management snel opgelost is.

Meer doen waar je zin in hebt en energie van krijgt, helpt jezelf én de resultaten die je haalt. Dit betekent natuurlijk niet dat je als een ongeleid projectiel kunt doen wat je wil. Een deel van het energie-lek in organisaties zit in het feit dat het werk dat verstouwd wordt, niet gerelateerd is aan langetermijndoelen. Van der Loo noemt dit, jaja, 'de Waan van de Dag' :-) Het gaat dus om de combinatie van doen wat je leuk vindt of goed kunt en de bijdrage die je daarmee levert aan de doelen van het bedrijf.

Meer toegevoegde waarde bieden door te doen waar je zelf energie van krijgt, kun je zelf in gang zetten. Dat doe je door te vertellen wat jij kunt bijdragen aan de langetermijndoelen van het bedrijf of je team als je doet waar je zin in hebt. Let op: dit betekent dus niet dat je vertelt hoe leuk JIJ het vindt, maar dat je vertelt wat een ANDER eraan heeft!

Vijf vragen die je helpen om helder te verwoorden hoe jouw 'zin en energie' betekenis krijgen voor het bedrijf:

1. In welk werk heb jij zin? Waar word je blij en energiek van? Denk hierbij bijvoorbeeld aan 'problemen analyseren' of 'samen oplossingen bedenken'. Je kunt ook denken aan een rol die je graag inneemt, zoals een 'voortrekkersrol' of juist 'advocaat van de duivel' of 'achter-de-schermenwerker'.

2. Waar heeft de organisatie, hebben mensen last van? Als je kijkt naar de doelen van je team of bedrijf, welke problemen zie je dan? Kijk vanuit het werk dat je graag doet. Iemand die problemen analyseert merkt bijvoorbeeld op dat er in de wandelgangen steeds weer twijfels zijn over een gekozen oplossingsrichting. Hij ziet dat dit de voorgang belemmert.

3. Welke mensen hebben dit probleem? Welke mensen kun jij van dienst zijn? Kies voor mensen waar jij toegang toe hebt en die het bij vraag 2 beschreven probleem zelf ervaren. In het geval van de probleemanalyse kan dit een specifiek project zijn, of juist het management.

4. Welke oplossing kun jij hen bieden? Wat is het resultaat voor deze mensen als je doet waar jij blij van wordt? Terug naar het voorbeeld van de probleemanalyse. Hierin kan een managementteam heel scherp krijgen wat de beste oplossingsrichting is voor een probleem, als deze persoon zijn kwaliteiten hiervoor inzet. Zo hebben ze vertrouwen in de ingeslagen richting en kunnen ze een groot deel van de twijfel bij de medewerkers wegnemen.

5. Wat vertel je dan? Door te vertellen over de problemen die je ziet en welke oplossingen je kunt bieden als jij je kwaliteiten inzet, kun je haarscherp duidelijk maken hoe jouw zin en energie kunnen bijdragen aan de resultaten van de organisatie. In dit voorbeeld:
Ik kan jullie als management helpen om de keuzes te maken waar jullie zelf vertrouwen in hebben en die het vertrouwen hebben van de werkvloer.

Kortom: als je vertelt welke problemen van mensen jij op kunt lossen en wat daarbij HUN voordeel is, gaan mensen de waarde zien van wat jij graag doet. En voor je het weet, weten mensen je te vinden om jou juist dat te laten doen waar jij zin in hebt en energie van krijgt.

Callista Roelofs is auteur van het management eBook , waarin ze schrijft hoe je in 5 stappen kunt bereiken wat er echt toe doet. Je kunt het gratis aanvragen op www.waanbrekers.nl.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Mark In de Braekt
beste Callista,

ook ik heb het verschil ervaren tussen werken vanuit mijn energie en overtuigingen en gewoon maar klussen doen die bij het werk horen. Het verschil is opzienbarend, met name omdat het werken vanuit eigen energie en overtuiging inspirerend werkt naar de omgeving en naar jezelf. Als je binnen een organisatie zit is deze shift van 'minder zinvol' naar 'zinvol' werk eenvoudiger te maken dan dat je naar een andere werkomgeving wilt, zoals ik.

De indruk die ik namelijk van de huidige arbeidsmarkt heb, is dat deze arbeidsmarkt op dit moment (nog) niet zo werkt. Mensen worden eerst langs een lijstje met criteria gelegd, waardoor het gesprek over je zinvolle bijdrage lastig/niet tot stand komt. Hoe zie jij dit en welke tips heb jij om de huidige arbeidsmarkt te benaderen vanuit 'zin en energie'. Ik ben erg benieuwd!

Meer over Zingeving in werk en organisatie