Vertrouwen: De Olifant In De Boardroom

Cover stories

Veel problemen in organisaties blijven liggen. Gebrek aan vertrouwen maakt dat men er niet uitkomt. Wat te doen?  De drie bouwstenen voor vertrouwen verschaffen houvast.

In wat voor organisatie werk je

Is je organisatie  nog een piramide met bovenaan een directie die de lijnen uitzet, een middenlaag die de werkvloer aanstuurt en op die werkvloer de mensen die het werk doen? Of werk je in een informele netwerk- of cellenstructuur, met min of meer zelfsturende teams, en een 'start-up culture’? 
Waarschijnlijk in een mengvorm van die twee. Vrijwel alle organisaties hebben iets van een hiërarchie maar vragen ook steeds meer flexibiliteit en ondernemerschap van iedereen. Directe aansturing van veel mensen door één afdelingshoofd is steeds minder effectief. Mensen werken ook steeds vaker in ...

Bart Voogd
Pro-lid
Het stuk stipt een aantal mooie aandachtspunten aan rondom vertrouwen, die in mijn ogen zeker belangrijk zijn. Maar misschien mist de belangrijke.

Vertrouwen is ook een 'verdienmodel'. Het levert namelijk meer op dan het kost. Maar zoals met ieder verdienmodel, je moet het wel op de goede manier zichtbaar maken en aansturen, anders levert het niks op. En ja, dat is inderdaad altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Maar problemen die veel complexer zijn, worden ook opgelost en gestuurd. Dus het is verre van onmogelijk.

Tot slot, omdat ik het niet laten kan, op een aantal van de genoemde voorbeelden is wel het één en ander af te dingen. Je kunt discussiëren over de vraag of de voorbeelden van de CEO/CFO en van Frank's creatieve brein-bedrijf in essentie om vertrouwen draaien. Of dat het gebrek aan vertrouwen één van de zichtbare effecten is van wat er werkelijk gebeurt.
Judy op Veld
Lid sinds 2021
Goed artikel en heldere uitleg. Wel is de vraag of de genoemde voorbeelden allemaal terugslaan op vertrouwen of gaat het om het effect van de wijze van handelen? Daarbij eens met de gestelde basiselementen van verbinding, transparantie en consistentie om vertrouwen te kunnen verdienen (vertrouwen krijg je niet...)
Jan van der Spoel
Lid sinds 2021
Mooi artikel en interessante inzichten. Ik zou een nuance willen voorstellen: In het artikel wordt er gesproken over vertrouwen alsof het iets gemeenschappelijks is. Mijn inziens is dit niet het geval. Vertrouwen tussen 2 partijen is vanuit elke partij een puur subjectieve ervaring. Alleen in heel specifieke situaties en onderwerpen is er sprake van gemeenschappelijkheid, bijvoorbeeld als er sprake van een gemeenschappelijk doel.

Meer over Verwaarlozing en organisatierot