Reken de overheid af op effectiviteit!

Columns

Onze nieuwe minister Stef Blok heeft een stevige opdracht. En zoals elders op ManagementSite beschreven staat (‘Bezuinigen? De overheid groeit altijd weer aan ..’) hebben we als rijksdienst over de afgelopen halve eeuw niet zo’n gelukkige veranderhistorie. Want als je alle onderzoeken en initiatieven op dat vlak sinds WOII op een rij zou zetten, dan heb je waarschijnlijk aan één boek niet genoeg …

Dit onderstreept dus om te stoppen met datgene wat we al eerder deden. In de sfeer van Albert Einstein die ons al lang geleden wist te vertellen dat we problemen niet moeten oplossen op het niveau waarop ze zijn ontstaan. Immers: ‘als je doet wat je deed, krijg je wat je altijd al kreeg’. Op zoek dus naar patroon doorbrekende interventies! En die zijn er. Dat doen we al. Want zowel de huidige sch...

Asha Grave
Inderdaad: "Laten we in de terechte discussie over de performance van de overheid onze overheid afrekenen op effectiviteit". Vraag is dan: "Wie is we?".
Mijn voorstel is om in die discussie over de klantwaarde expliciet "de klant" uit te nodigen aan de discussietafel. Dus nodig vertegenwoordigers uit van het bedrijfsleven en burgers. Misschien de Nationale Ombudsman? VNO NCW? Ook om met name op zoek te gaan naar patroon doorbrekende interventies in hoe we de overheid organiseren.
Dirk-Jan de Bruijn
Auteur
Dank Asha voor je reactie. Ligt inderdaad voor de hand om meer in publiek-private constructies te kijken (per vraagstuk) hoe we elkaar kunnen versterken. Bijvoorbeeld: is Rijkswaterstaat de 'eigenaar' van de files of hebben grote ondernemingen met veel mobiliteitseisen ook hun verantwoordelijkheid. Middels ronde tafel gesprekken op hoog niveau zou je elkaar meer en beter moeten versterken. Gericht op onderlinge complementariteit. Om zo samen de vraagstukken beet te pakken!
Twan van der Burgh
Ben het eens met dit stuk! Echter bij het einde gaat er iets fout.

'.....overheid afrekenen op effectiviteit. Op de relatie tussen input en output. En liefst op outcome.'

Wanneer men de relatie tussen input en outcome beoordeeld, zal er gekeken worden naar de doelmatigheid, oftewel de efficiëntie. Er moet juist gekeken worden naar de relatie tussen de output en de outcome, we spreken dan over de doeltreffendheid, oftewel de effectiviteit.

Meer over Overheid