Van vertikaal naar horizontaal

Columns

Er wordt de laatste tijd - heel terecht overigens - veel lawaai gemaakt over netwerkorganisaties. Of virtuele organisaties. Organisaties die elkaar versterken vanuit een keten. Ook over de grenzen van het publieke domein heen. Waarbij gestuurd wordt op onderlinge complementariteit. Weg dus van het klassieke topdown denken. Waarbij hiërarchie en control de waan van de dag beheersen. Waar de cultuur nog heerst dat je status ontleent aan de plek in het organogram. Brrrr. Want het gaat toch niet om je eigen kasteel. Of je hertogdom. Om al dat duffe interne gedoe. Wie de baas van wie is. En wie er dus over gaat.

Gelukkig is er een stroming aan het ontstaan waarbij we meer en meer kijken naar de waarde die je creëert. Over hoe je elkaar kunt versterken vanuit je eigen opgebouwde kracht. Vanuit j...

Meer over Samenwerking tussen organisaties