13 Locaties en regio's: meer eenheid, meer slagkracht!

Columns

Stel je eens voor: één vereniging met ‘n 13-tal afzonderlijke regio’s -goed lokaal verankerd met stevige netwerken- die opereren als zelfstandige entiteiten maar waar toch meer eenheid in gecreëerd moet worden. Enerzijds om meer slagkracht te krijgen, anderzijds om die verborgen schaalvoordelen te verzilveren. Waarbij iedereen het er over eens is dat niet op 13 plekken het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. Maar anderzijds om die verstikkende bureaucratie ook écht buiten te deur te houden. Tsja, hoe pak je dat vraagstuk nou aan?

De natuurlijke neiging is om te kiezen voor de traditionele topdown benadering. Om er organisatorisch één geheel van te maken volgens de theorie ‘one firm, firm one’. Simpel en duidelijk, allemaal in één structuur. One size fits all. Sterk de vraag of je daarmee...

Meer over Organisatieontwerp