Vastgelopen besprekingen, impasses en crisissituaties

Cover stories

Onderhandelen is een spel waarvan je de regels maar beter kunt kennen – de geschreven regels én de ongeschreven regels. Want hoe graag we ook polderen, uiteindelijk willen we allemaal onze zin. Zeker als onderhandelingen het eindstadium naderen, zie je vaak een verharding optreden. Veel onderhandelaars raken dan onthand. Wanneer de onderhandeling dan ook nog in een impasse geraakt, raken velen het spoor bijster. En dat is jammer. Mits goed gehanteerd, draagt een impasse juist bij aan het onderhandelingsresultaat. Over het hanteren van een impasse is reeds geschreven in het artikel ‘De zaak zit muurvast’. Dit artikel is een vervolg hierop.

Het nut van een impasse

Door een impasse geef je een signaal af
Door het op een impasse te laten aankomen, maak je aan de andere partij duidelijk dat jou...

Meer over Onderhandelen