Haal alles uit de SWOT: samen werken aan een toekomstvisie

Cover stories

In de praktijk van strategisch management zijn er weinig technieken die meer worden gebruikt dan de SWOT. Ten overvloede geven we mee dat dit acroniem staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Vanuit de gezondverstandsidee dat een organisatie slechts kan groeien en bloeien in en dankzij een omgeving, ligt het voor de hand dat men voortdurend zoekt naar afstemming. Je kan kansen of opportuniteiten benutten dankzij de inzet van sterktes, en omgekeerd is het denkbaar dat je je sterktes gebruikt om de omgeving meer naar je hand te zetten of om bedreigingen af te wenden. En stel je zwaktes vast, dan moet je die remediëren, of een andere weg inslaan.

De SWOT-analyse 2.0

Helaas wordt dit strategische analysemodel vaak slordig gebruikt, waardoor zijn mogelijkheden onvoldoe...

Ir. Jan G.M. van der Zanden
Lid sinds 2019
Heel goed betoog. Drie opmerkingen:
1. Vaakst gemaakte fouten zijn verwisselen van kansen met opties en sterktes.

2. In de confrontatiematrix moeten geen +/- of 0..5 of 0..10 staan. Maar daar moeten voor de relevante issues geldbedragen in €'s staan. Dat dwingt tot onderbouwing en leidt direct tot herkenbare prioriteiten.

3. Maak eerst een mega-confrontatiematrix met alle SWOT-elementen. En dun die dan op basis van ingevulde bedragen uit tot een matrix met de grootste bedragen er in. Die is dus PER DEFINITIE niet symmetrisch 6 x 6. Maar altijd asymmetrisch! Een symmetrische CFM is een waardeloos ding.

Dit leer ik mijns studenten steeds weer. En dat werkt.

Meer over Strategie