Shared Service Centers, werkt het echt?

Columns

Uit diverse onderzoeken blijkt dat een belangrijke reden voor het opzetten van een ‘Shared Service Center’ (SSC) efficiency verbetering (lees kostenbesparing) is. Helemaal niks mis mee om ‘verspilling’ in de organisatie door ondoorzichtige werkprocessen of sturing tegen te gaan, als er dan ook maar oog is voor verdere verbetering van de dienstverlening. Waarom eigenlijk?

Typen SSC’s

Een SSC is vaak een externe organisatie die processen uit de organisatie overneemt, maar kan ook heel goed een intern georganiseerd SSC zijn.

Overigens hoeft een organisatie helemaal niet heel groot te zijn om over een SSC na te denken, vanaf honderd medewerkers kan het al de moeite waard zijn om afhankelijk van de doelstelling naar de haalbaarheid te kijken.

Zeker als ook gekeken wordt naar een ‘Competence Cen...

Wat mij altijd geweldig heeft geholpen bij de implementatie van een SSC-concept in een organisatie is het benadrukken dat het gaat om een ruilhandel. Het alleen 'verkopen' van efficiency scoort niet (voldoende) bij de gebruikers of afnemers. Wie vindt het nou leuk om in te schikken, om te verminderen, zonder er ook maar iets tastbaars voor terug te krijgen?Het is mijn ervaring dat je hen ook iets moet bieden: een betere service (door downsizing assortiment), een betrouwbare en/of snellere levering (door uniformering), beter aangesloten om lokale werkprocessen (door standaardisering), meer diepgang in de expertise (door optimaal benutten van schaal), etc. Dwnig je team om daarover na te denken en benadruk het gemeenschappelijke waarbij iedereen wat inlevert (vrijheid) maar er ook direct iets voor terugkrijgt. Dat helpt écht bij de implementatie!
Jos
Het doel is diensten verlenen. Dit kan goed uitgevoerd worden door ambitieuse, trotse, gedreven dienstverleners. Mensen die vanuit nature dienstbaar zijn. Mensen die van aanpakken weten. De handen goed gebruiken en daarmee de mensen een dienst bewijzen. Een mens die een daad verricht zonder daarover te praten. Een mens die geniet als een ander geniet van de geleverde dienst. en blij is met een verzoek het de volgende keer iets aan te passen zodat het nog makkelijker is. Het elkaar eenvoudig maken.

Deze mensen wordt het werken onmogelijk gemaakt. Een vraag die gegenereerd wordt uit de omgeving dient omgeleid te worden naar een centraal contactpunt. De mens in uitvoering dient binnen de grenzen van een proces te functioneren. Ook als het eenvoudig is om op te lossen, de handen zijn gebonden. Frustratie bij een gedreven dienstverlener verzwakt de uitvoering. Het gedreven, ambitieuze en het trotse gedrag wordt langzaam gesloopt. De handen worden gebruikt om te schrijven, de hersenen worden gedwongen na te denken over processen. De mens raakt verdwaald in een woordenbrij. De mens functioneert met veel onnatuurlijke weerstanden. Men wil de handen wel gebruiken maar voelt de onafgebroken weerstand van schrijven, controleren en sturing. De creativiteit wordt gesloopt. Men volgt het proces.De mens verzwakt. Het fysieke en geestelijke welzijn laat het vlotter afweten. Het managent zoekt naar oplossingen. Hoeveel is er GESCHREVEN?

Nu lees ik dit stuk. Het gaat over een Shared Service Center.Het gaat niet over diensten verlenen maar hoe richt ik het beste een SSC in. Op papier klopt het en er kan eindeloos over doorgepraat worden. De klant klaagt niet omdat het geen effect heeft. De klant is nu blij dat het gedaan wordt. Dank u wel, zegt de klant tegen SSC. De dankbaarheid dient van het SSC af te komen. Helaas blijkt dat de SSC met zichzelf bezig is. Het stuk toont het aan.

Verleen een dienst zoals uzelf bediend wilt worden.

Dienstbaarheid is een groot goed. Leer dienstbaar te zijn. Een tip? Het heeft alles te maken met doen en een constant proces van optimaliseren en vereenvoudigen.

Met groet, Jos

.
Goed stuk Robrecht ! Dank je wel voor het delen hiervan.

Dirk-Jan, jouw ervaring is de mijne en ik ben ervan overtuigd dat een SSC of andere vorm van reorganisatie van werk niet kan slagen als de mensen wiens werk wordt uitbesteed er zelf ook van inzien dat zij niet iets kwijtraken maar er juist iets bij krijgen. Communicatie en er een goed gevoel bij hebben zijn hierbij naar mijn idee cruciaal.

Jos, ik ben het helemaal eens met het eerst stukje van je reactie.

Elke dag mogen mijn collega's en ik ondervinden hoe blij de mensen voor wie wij mogen werken zijn met de dingen die wij voor ze doen. En er is inderdaad niets, dat meer voldoening geeft dan dat. En doordat wij ze mogen én kunnen helpen, zijn zij in staat zich meer bezig te houden met hun primaire taken en kunnen zij ook veel dienstverlenender bezig zijn.

En dát is dan ook onze missie en het doel waar wij naar streven. Wat doen wij dan? Wij zijn een kleinschalig SSC maar dan anders. Op heel eigen wijze nemen wij met name HR- en salarisprofessionals werk uit handen, zodat zij zich meer bezig kunnen houden met de mensen en met de stategie van hun bedrijf.

Wij doen dat door gebruik te maken van alle hedendaagse technieken en hebben een andere kijk op werken, dat ook door "Het Nieuwe Werken" steeds mee onder de aandacht wordt gebracht en waardoor de scheidslijn tussen de eigen medewerkers en de medewerkers van ons bedrijf heel dun is. De drempel is laag en de dienstverlening heel persoonlijk en dagelijks bij te sturen op nieuwe ontwikkelingen en veranderende processen.

Wat ik hiermee bedoel te zeggen is dat ik toch anders kijk naar het laatste stuk van je reactie. SSC of outsourcing, zoals wij het noemen, hoeft er namelijk helemaal niet per definitie toe leiden dat mensen gefrustreerd raken doordat ze binnen processen moeten blijven werken. Belangrijk punt hierin is dat de processen niet van bovenaf zijn opgelegd maar tot stand zijn gekomen in samenspraak met deze mensen. Alleen op die manier kunnen talenten volledig benut worden en komt een ieder het best tot zijn recht wat uiteindelijk positief bijdraagt aan de gehele organisatie.

Ik denk dat het al geruime tijd noodzakelijk is om onze traditionele kijk op werken en de bijbehorende organisatiestructuren los te laten en ons eens te focussen op wat écht belangrijk is en op welke wijze dat het beste kan worden geregeld. De huidige manier van werken is naar mijn idee in veel gevallen blijven steken in de tijd van de industriële revolutie en die tijd ligt al weer een poosje achter ons :-)

Heel veel succes en een prettige dag
Monique van Vliet

Meer over Organisatieontwerp