Personal branding

Cover stories · Boeken

In een markt met vele aanbieders en een ‘product’ dat in nauwe samenwerking met de klant tot stand komt, is ‘personal branding’ dé manier om je te onderscheiden. Dit geldt niet alleen voor zakelijke dienstverleners, maar voor iedereen die in een persoonsgebonden business werkzaam is en dus vooral zichzelf moet verkopen. Misschien noem je het anders, bijvoorbeeld werken aan je persoonlijk profiel. Of je hebt een goed overdacht persoonlijk businessplan, waar je energiek aan werkt. Misschien ben je geinspireerd door het idee van een persoonlijke missie of persoonlijk statuut  In alle gevallen ben je bewust met je per...

Marc Oskam
Pro-lid
Goed artikel, maar ik mis iets dat essentieel is; terrier-gedrag. Onderscheidend zijn wijkt af van het al is. Klanten gaan eerder in zee met een dienstverlener die iets aanbiedt dat vertrouwd is. Degene die zich onderscheidt moet daarom rekenen op veel teleurstellingen en tegenslagen. Hij of zij zal sterk moeten zijn door te gaan. De fase van tegenslagen kan best een tijd duren, zelfs jaren. Maar doorgaan betekent ook, telkens het beter kunnen uitleggen. Uiteindelijk in één zin wat hij of zij kan doen. Gaat het dan nog niet, dan moet hij maar eens de balans opmaken.
Tanni Koens
Het artikel Personal Branding vind ik een goed artikel, en ik ben het oneens met Marc Oskam. Het is niet terriergedrag waar ondernemers (in welke sector dan ook) op gesteld zijn. Het is betrouwbaarheid wat uiteindelijk scoort, dat u doet wat u zegt en zegt wat u doet. Dat uw gebruikstheorie samenvalt met uw beleden theorie. Dat u juist niet wijkt voor terriergedrag of 'rat' gedrag. In the end bereik je het meest met integer gedrag. En dat is meestal geen terriergedrag. Terriergedrag levert weliswaar korte termijn winst op maar zeker geen langdurige relaties. En uiteindelijk zeker geen respect. En wanneer je je op positieve wijze onderscheidt kost dat wat langer voor men je 'kent' maar daarna werkt het zeker versterkend.
Succes
Titia van den Berg
Als zelfstandig professional vind ik deze visie erg herkenbaar. Werken vanuit je eigen Identiteiten Passie maakt dat je authentiek en uniek bent. Het is echter ook erg moeilijk voor veel professionals om te slagen hierin. Een reden hiervoor kan zijn dat ze deeluitmaken van een groter systeem(organisatie) met een andere doelstellingen en branding. Met andere woorden; het geleefd worden door het systeem waartoe je behoort. Dit is mijn inziens de reden dat veel professionals afbranden en nooit toekomen aan het volgen van hun passie. Andere reden: de economische gedrevenheid. Het nastreven van economische doelen kan ertoe leiden dat mensen andere dingen doen dan waar ze goed in zijn. Zeker in economisch slechtere tijden zal het personal branden minder uit de verf komen. Bovendien kunnen mensen ook passie hebben voor materiele zaken, waarvoor ze financieel succes moeten hebben. Dit kan samenvallen met het succes van Personal Branding, maar dat is geen vast gegeven.

Ik denk dat het daarom ook een Darwin achtig proces is waarin alleen de sterksten en de besten instaat zijn om de koers van personal branding aan te houden. Die kunnen overigens wel goeroe worden daardoor en ook financieel succesvol zijn.

Zie ook de boeken: Uit de Pas, van Jan Bas Loman. En CHAORDER van Titia van den Berg en Janet Vollebregt
Joke van Galen
Beste heer Kwakman,
Aardig artikel, leuk onderwerp, maar vernieuwend? Het is maar net in welk jasje je het steekt. Ik weet (en met mij velen) dat een organisatie bekend staat door de medewerkers, waarmee je te maken krijgt/hebt. Bij een klein bedrijf is dat al snel duidelijk, maar het werkt ook in grotere bedrijven/organisaties. Degene die bij jou over de vloer komt bepaalt of de relatie met dat bedrijf lang of kort duurt. Of je dat personal brand noemt: ik vind het prima. Wat moet een bedrijf/organisatie doen om heel veel medewerkers met personal brand te vinden en binden? Of valt dat nou weer doodgewoon onder "communicatie"?
Vriendelijke groeten van Joke van Galen
Marc Oskam
Pro-lid
Dit artikel gaat over het ontwikkelen van eigen vakmanschap. Daar slaat de term 'terrier' op die ik in mijn reactie gebruik. Het artikel gaat niet over de benadering van klanten. Daar heeft mevrouw Tanni Koens over. Terriergedrag richting klanten is uiterst ergeniswekkend.
Overigens wordt in het artikel gesproken over doorzettingsvermogen. Het zit er dus toch in wat ik in eerste instantie miste. Dat maakt het artikel nog beter.
Frank Kwakman
Auteur
Beste Marc, Tanni, Titia en Joke,
Natuurlijk moet je vasthoudend zijn en duidelijk blijven over wat je wilt.. Of je dat terriergedrag noemt weet ik niet. Bij personal branding denk ik aan authenticiteit, aan vakinhoudelijke drive en aan de ambitie om klanten verder te helpen. Als de markt lastig is en je bent met veel professionals, dan is het handig als je zichtbaar bent in de (interne, externe) markt. Zichtbaar zijn betekent keuzes maken, ergens voor gaan. Ik heb ontdekt dat dat voor veel professionals een hele slag is om te maken. Ik noem dat proces: personal branding, maar het mag natuurlijk ook anders heten.
Dank je wel voor jullie reactie.
Frank
Frank Bruining
Geweldig artikel. Wanneer mensen zich bewust worden van hun eigen kracht, hun eigen talenten en waar ze werkelijk blij van worden ('what makes you tick'), kan de 'flow' stromen. Je kunt congruent worden met wie je in essentie bent.

Maar hoe kom je er nou achter wie je bent, wat je belangrijk vindt, waar je blij van wordt? In mijn coachingpraktijk zijn dat vaak de eerste vragen die ik stel. Dat valt nog niet mee om daar direct een antwoord op te krijgen.
Wanneer die antwoorden er dan zijn, ga ik aan de slag met het concretiseren van die belangrijke waarden en doelen. Weer een lastig karwei voor de client. Vragen als 'wat moet er zijn om x te bereiken, wat moet er niet zijn, hoe ziet dat er uit, wat merk je aan jezelf, wat kunnen wij waarnemen wanneer je x bereikt hebt'.

Want stap 2 in dit artikel is 'wat zijn jouw unieke talenten?'. Vaak nogal lastig te beantwoorden. Er zit veel schroom om te zeggen dat je ergens goed in bent. In mijn workshops laat ik mensen de ruimte verlaten, waarbij de overgebleven deelnemers dan 'voelen' wat er veranderd is, wat mis je wanneer de persoon weg is. Vervolgens vragen we de persoon terug en 'geven' hem/haar dat woord terug. Zo ontdekken mensen wat zij (onbewust) neerzetten in de ruimte. Ze leren hun grootsheid te erkennen. Hun persoonlijke missie en visie.

We zijn dan nog niet klaar, want nu nog concretiseren.

Kortom, personal branding levert veel toegevoegde waarde. Jouw eigen waarde. Het levert je meer energie en minder energielekken op.

Zowel in mijn lefworkshop als in personal coaching werk ik op deze wijze. Want een verandering in overtuigingen, capaciteiten en gedrag kan het best worden ingezet vanuit jouw essentie.

Meer informatie op http://www.frankbruining.com

Met vriendelijke groet,

Frank Bruining
Personal Coach
albert boelen
met veel plezier gelezen - het valt me op, dat de voorbeelden met name ontleend zijn aan de profit-sfeer, terwijl er juist voor non-profit of not-for-profit-organisaties heel veel te doen is op dit terrein. Juist de ontwikkelingen binnen onderwijs en zorg, waar ik zelf nogal bij betrokken ben, heeft grote behoefte aan 'personal', dan wel 'specific' branding: de markt is daar groot en onoverzichtelijk, terwijl er bijzonder veel expertise is, waar ouders/leerlingen/zorgvragenden hun voordeel mee kunnen doen.
Ook het inclusion-idee binnen het onderwijs, vraagt om het expliciteren en helder 'in de markt zetten' van de expertise in het kader van zorg/onderwijs.
In die zin is het artikel goed te gebruiken in deze sector.

dank,

in vrede,

albert boelen, consultant strategisch beleid, Metrium Onderwijsdienstverlening

Meer over Personal Branding