Personal branding

Cover stories · Boeken

In een markt met vele aanbieders en een ‘product’ dat in nauwe samenwerking met de klant tot stand komt, is ‘personal branding’ dé manier om je te onderscheiden. Dit geldt niet alleen voor zakelijke dienstverleners, maar voor iedereen die in een persoonsgebonden business werkzaam is en dus vooral zichzelf moet verkopen. Misschien noem je het anders, bijvoorbeeld werken aan je persoonlijk profiel. Of je hebt een goed overdacht persoonlijk businessplan, waar je energiek aan werkt. Misschien ben je geinspireerd door het idee van een persoonlijke missie of persoonlijk statuut  In alle gevallen ben je bewust met je persoonlijke en professionele groei bezig. En probeer je op basis daarvan succesvol te zijn in de markt.

 

Wat is personal branding?

Je bent je eigen merk en je gelooft in je eigen merk. Zo drukte Tom Peters het enkele jaren geleden uit als reactie op vragen van professionals hoe zij konden werken aan hun onderscheidend vermogen  Dat onderscheidend vermogen is ook enorm nodig, omdat in toenemende mate sprake is van een verdringingsmarkt en succesvol zijn in je vak vooral bepaald wordt door een eigen stijl van werken in combinatie met het kunnen inzetten van gespecialiseerde kennis.

Personal branding is…
 • Het proces waarin een professional zichtbaar maakt waarin hij uniek en onderscheidend is in zijn of haar markt.
 • Dit onderscheidend vermogen is niet afgedwongen, niet een vooropgezet plan, niet een gekunsteld of oppervlakkig proces aan de buitenkant van het professional-zijn, maar het resultaat van gedreven met je vak bezig zijn en ontdekken waar je in relatie met klanten echt goed in bent en je jezelf onderscheidt van collega-professionals.
 • De kunst is dat wat je succesvol maakt te benoemen en het unieke daarvan zichtbaar te maken en uit te dragen naar collega's en (potentiele) klanten.
 • Een personal brand opbouwen vraagt om authenticiteit, het maken van keuzes en om doorzettingsvermogen.
 • Je bent een personal brand als anderen dat vinden.

Ik kies voor de term 'personal branding' om professionals uit te dagen na te denken over wat hen onderscheidt van anderen, wat hen uniek maakt en wat de redenen zijn waarom zij door (interne danwel externe) opdrachtgevers worden gevraagd.

Voorbeeld 1: Frédéric Verhelst (36), business development manager bij TNOHoe sta jij bekend in jouw markt?
Ik ben momenteel op twee verschillende markten actief:. Ten eerste: intelligent petroleumveld van de toekomst (Smart Fields) en ten tweede: in-line karakterisatie van deeltjes suspensies bij lage concentraties. In beide markten sta ik bekend als iemand met een brede kennis die zich makkelijk in kan leven in de problematiek van de klant en in geintegreerde oplossingen probeert te zoeken.Wat was het moment dat je ‘ineens’ een personal brand was?
Voor de eerste markt was het de uitnodiging van de directeur van het Shell Smart Field programma, om discussieleider te zijn tijdens de openingsessie van een Forum van de Society of Petroleum Engineers, begin 2002. Het doel van het forum was om met de verschillende betrokken partijen een toekomstvisie te bepalen, en hoe we daar samen naar toe kunnen werken. Een jaar later werd ik uitgenodigd om zelf deel te nemen aan de steering committee voor een vervolg forum. Voor de in-line karakterisatie markt ben ik uitgenodigd om een presentatie te geven voor de Oil-in-Water management workshop in Schotland.Bij TNO heb ik intern eigenlijk ook aan mijn personal brand moeten werken. TNO is in sommige opzichten te kenmerken als een samenwerkingsverband van professionals. Ik merk de laatste tijd dat ik voor heel wat divisie- en instituutsoverschrijdende initiatieven gevraagd word. Een voorbeeld hiervan is een pilot van roadmapping voor de olie- en gas activiteiten van TNO. Een ander voorbeeld is dat ik vanuit TNO ben afgevaardigd voor een taskforce van jonge managers die hun visie mochten geven op het thema ‘ondernemerschap in R&D’ van de Europese associatie voor research management.Op welke manier heb je die personal brand opgebouwd?
Extern heb ik een internationaal actieterrein, dus dat vergt een hele investering om een netwerk op te bouwen. Ik ben actief geworden in verschillende professionele verenigingen en ga vaak naar internationale conferenties en bijeenkomsten. Zo ben ik lid van de Oil-in-Water Club van het NEL, ben ik actief geweest in twee Fora van de Society of Petroleum Engineers en zit ik in een Thematische Netwerk gesponsord door de EU.
Intern binnen TNO merk ik dat ik voor sommige bijeenkomsten gevraagd word, blijkbaar omdat mijn bijdrage gewaardeerd wordt. Voorts ben ik ook projectleider van twee high profile kennisinvesterings projecten voor de petroleum industrie. Dat geeft me tevens de mogelijkheid om meteen in te kunnen spelen op de vragen uit de markt.

Wat is voor jou persoonlijk de betekenis van personal branding?
Het is erg belangrijk, zowel intern als extern. Extern kunnen enkele goede kontacten je veel verder helpen (soms zelf of soms doorverwijzen). Intern helpt het je om de strategie mee te sturen en zo mee te werken aan de toekomst.

Bij een personal brand valt alles op zijn plek

Op deze manier geformuleerd is personal branding een krachtige motor in de ontwikkeling van jou als professional. Want het levert je de volgende voordelen op, namelijk het:

 • richt de professionalisering;
 • vergroot de herkenbaarheid van je dienstverlening;
 • leidt tot aantrekkingskracht in de markt.
Voorbeeld 2: Leo den Boer (34), accountant bij Berk, accountants en belastingadviseursHoe sta jij bekend in jouw markt?
Berk, Accountants en Belastingadviseurs, een organisatie van ongeveer 850 mensen, richt zich primair op het betere midden- en kleinbedrijf en heeft veel familiebedrijven als klant. Internationaal is Berk aangesloten bij Baker Tilly International. Onder meer door mijn klantenportefeuille, die voor 70% internationaal is én door het participeren in landelijke werkgroepen sta ik bekend als de accountant waar je terecht kunt voor vragen over grensoverschrijdende controleopdrachten, internationale verslaggevingsregels, etc.Wat was het moment dat je ‘ineens’ een personal brand was?
Ongeveer 3 jaar geleden ben ik bij Berk in dienst getreden vanwege mijn internationale ervaring op financieel gebied waaraan op dat moment binnen Berk grote behoefte bestond.Op welke manier heb je die personal brand opgebouwd?
Al snel merkte ik bij mijn eerste werkgever waar mijn grootste belangstelling naar uit ging: opdrachten waarin ik over de grenzen heen kon kijken. Ik ben mij daar in toenemende mate op gaan toeleggen en ben intern op zoek gegaan naar collega’s met klanten in hun portefeuille die buitenlandse vestigingen hadden of een buitenlandse moeder. Zo ben ik steeds meer projecten met een internationaal karakter gaan verwerven en heb ik tegelijk afscheid genomen van klussen die mij daarbij in de weg zaten. Daardoor is het min of meer vanzelf mijn specialisatie geworden en tevens mijn handelsmerk.

Wat is voor jou persoonlijk de betekenis van personal branding?
Personal branding is voor mij het plezier in mijn werk. Door personal branding krijg je opdrachten die aansluiten bij persoonlijke interesses en sterktes. Daarnaast betekent personal branding dat je jouw kennis continu kunt verdiepen, waar zowel Berk als mijn eigen klanten van profiteren. Personal branding is de positieve spiraal waardoor het werk van vandaag morgen nog weer leuker wordt.

Wanneer is personal branding voor professionals betekenisvol? De vijf condities voor succes worden hieronder op een rijtje gezet.

1. Vakinhoudelijke drive
Het vak is en blijft de basis voor de beroepsuitoefening. Bij professionals draait het om het enthousiasme voor het oplossen van vraagstukken bij klanten en gedrevenheid om daarbij vakinhoudelijke expertise toe te passen. Dit is de basis voor elke personal brand.

2. Niet verkoopgedreven
Personal branding is niet een nieuwe en snelle manier om jezelf te verkopen. Het zijn de inhoudelijk-professionele activiteiten die leiden tot de opbouw van een merknaam. En op die naam komen mensen af die geinteresseerd zijn in wat jij te bieden hebt of die met jou samen willen werken.

3. Herkenbaar zijn en blijven
Personal branding heeft niets te maken met kopieer- en goeroegedrag en dus niets met stijldwang die creativiteit en authenticiteit in de weg staat. Je hebt je personal brand al in je, klanten en collega’s herkennen je ontwikkeling en zien dat die bij je past.

4. Zelfsturend vermogen
Zelfsturing is hier vereist. Dat betekent onder ander dat je moet leren vasthouden aan je eigen leerroute. Natuurlijk kan je via de gewone stroom van opdrachten veel leren, maar je moet tegelijk je eigen koers uitzetten als het gaat om je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

5. Marktgeorienteerd
Een personal brand beweegt mee met de (vraag in) de markt. Je blijft dus steeds op zoek naar de meest passende combinatie tussen wat je als professional te bieden hebt en de omgeving of klanten waar dat het beste tot zijn recht komt.

Voorbeeld 3: Frank Kaalberg (39), senior consultant en partner bij raadgevend ingenieursbureau Witteveen en BosHoe sta jij bekend in jouw markt?
Ik hoop in de markt bekend te staan als een enthousiast, gedreven en deskundig ingenieur, die met vasthoudendheid probeert om (soms niet voor de hand liggende) oplossingen te vinden voor complexe ontwerpvraagstukken op het gebied van ondergrondse infrastructuur. De “passie voor het vak” schijnt er ongemerkt af te stralen wanneer ik een bepaald project presenteer. Ik denk dat dit aanspreekt bij opdrachtgevers, omdat ze vaak zelf ook een steun in de rug nodig hebben om hun infrastructuurproject te “verkopen”.Wat was het moment dat je “ineens” een personal brand was?
Ik zou dat moment niet echt kunnen benoemen. Eerlijk gezegd realiseerde ik me pas toen ik de tekst las van dit boek, dat ik het proces om een personal brand te worden inderdaad heb doorlopen. In retrospectief kon ik al lezende vaststellen dat ook ik inderdaad vanuit een vakinhoudelijke drive en enthousiasme veel expertise heb opgebouwd, en daarbij niet heb geschuwd de gebaande paden te verlaten. Vakinhoudelijke expertise is hierbij een noodzakelijke basis gebleken om de kracht te vinden soms tegen de stroom in te roeien. Pas na verloop van tijd zag ik in dat de vakinhoudelijke expertise en presentatie niet alleen intern maar ook extern vertrouwen begon te wekken bij opdrachtgevers.Op welke manier heb je die personal brand opgebouwd?
Vanuit een brede interesse voor het ontwerpen en realiseren van bouwwerken in het algemeen en tunnels in het bijzonder, heb ik in de afgelopen jaren met name gefocused op de fysieke interactie tussen het bouwproces en de bebouwde omgeving.  De projecten waar ik bij betrokken mocht zijn, waren dermate interessant dat er, ook internationaal, op dit gebied niet alleen veel te onderzoeken maar ook veel te publiceren was. Dit heeft een deelname in allerlei onderzoekscommissies gestimuleerd, wat door het bedrijf werd ondersteund. Het focussen op een voor mij uitdagend deel van het vakgebied is nodig om voldoende diepgang en deskundigheid op te bouwen, maar dwingt ook om keuzes maken. Daarbij hebben we in een team van professionals state of the art ontwerptools ontwikkeld die ons in staat stelden met succes mee te dingen naar interessante grote opdrachten. Ik heb daarbij een stimulerende rol naar het team van professionals gespeeld en mocht het boegbeeld bij deze ontwikkelingen zijn.

Wat is voor jou persoonlijk de betekenis van personal branding?
Personal branding is belangrijk, maar daarnaast moet je je realiseren dat je in ons vakgebied het succes nooit alleen kunt maken. Grootschalige infrastructuur projecten worden in grote multidisciplinaire teams uitgewerkt. Het succes van een project voor de opdrachtgever staat daarbij terecht altijd voorop, maar kan wel je personal brand helpen vormen. De (multidisciplinaire) corporate brand van Witteveen en Bos heeft het voor mij aanvankelijk mogelijk gemaakt om mee te werken aan dergelijke projecten, maar naarmate mijn ervaring toeneemt kan ik nu, samen met collega personal brands, meehelpen de corporate brand van mijn bureau te versterken. En de instandhouding van deze corporate brand is van groot belang, omdat opdrachtgevers weten dat je dergelijke projecten uitsluitend in teamverband kunt uitvoeren.

Is personal branding alleen voor senior professionals?

Nee, want personal branding is voor elke professional. Elke professional doet er namelijk goed aan te laten zien waarin hij of zij uniek en onderscheidend is. Natuurlijk is zoiets eenvoudiger wanneer je al wat jaren meeloopt, ervaring hebt en weet wat je wilt. Vandaar dat veel uitingsvormen van personal branding, zoals publiceren en doceren, op de profielschets van senior professionals staan. Maar dat neemt niet weg dat je als junior professional niet een start kan maken met je eigen profilering. Sterker nog: voor een junior is het ook intern van belang. Dat zorgt ervoor dat je in beeld bent bij nieuwe opdrachten en dat je betrokken wordt bij activiteiten die jouw persoonlijke ontwikkeling stimuleren.

Je kunt op verschillende manieren een personal brand zijn:

 • Binnen je bureau of het kantorennetwerk
 • Bij jouw klanten
 • Op regionale schaal
 • In een branche
 • Landelijke bekendheid

Personal branding betekent dat je voor jezelf en je omgeving duidelijk maakt waar je ambities liggen en welke stappen je wil zetten om die waar te maken. Het bereik en de ambitie hierbij kunnen natuurlijk verschillen. En natuurlijk zal niet elke professional landelijke of zelfs internationale bekendheid krijgen.

Vijf stappen op weg naar een personal brand

De ontwikkeling van een personal brand staat of valt met het maken van keuzes. Anders gezegd: de essentie van personal branding is dat je ergens voor kiest om ook ergens voor te kunnen staan en om daarin vervolgens te kunnen excelleren. Doordat jij als professional kiest, maak je dat een ander voor jou kan kiezen.

Kiezen kan echter pas als je voor jezelf eerst een aantal vragen hebt beantwoord. Aansluitend bij de omschrijving van ‘personal branding’ aan het begin van dit hoofdstuk, gaan die vragen over: wat wil je, wat kan je en wat mogelijk is. Hieruit ontstaat het beeld van jouw personal brand dat je vervolgens steeds verder uitbouwt. Bij elkaar zijn er vijf stappen om jouw personal brand te ontwikkelen. Deze stappen worden in de hoofdstukken hierna uitgewerkt. Hieronder zijn de stappen samengevat.

Stappen Kernvragen Sleutelwoorden
1.
Waar wil je als professional voor gaan?
 • wat is voor jou belangrijk in je werk?
 • welke keuzes heb je tot nu toe gemaakt?
 • waar krijg je energie van?
 • willen
 • reflectie
 • energie
2.
Wat zijn jouw unieke talenten?
 • wat zijn precies jouw talenten?
 • in welke projecten komen ze het beste tot hun recht?
 • hoe formuleer je jouw toegevoegde waarde (onderscheidend vermogen)?
 • kunnen
 • zelfkennis
 • toegevoegde waarde
3.
Welke kansen zie je in de markt?
 • hoe schat je jouw kansen op de markt in?
 • wat maakt jou een gesprekspartner in deze markt?
 • welke personal brand is voor jou een inspiratiebron?
 • marktkansen
 • vertrekpunt
 • voorbeeld(en)
4.
Hoe ziet jouw personal brand eruit?
 • waar kies je voor?
 • hoe ga je daaraan werken?
 • welke presentatie hoort daarbij?
 • kiezen
 • actie
 • presentatie
5.
Wanneer ben je succesvol?
 • wat kan succes in de weg staan?
 • welke werkomgeving heb jij nodig?
 • hoe weet je dat je op de goede weg bent?
 • belemmeringen
 • feedback
 • ontwikkeling

In dit artikel staan enkele voorbeelden van personal brands. Door alle brands heen is te lezen dat het ontwikkelen van een personal brand voor alles van binnenuit komt en de kern van het professional-zijn raakt. Op zoek naar de eigen talenten en intrinsiek gemotiveerd. Het gaat om de drive om alles uit je vak te halen en daarin veel, soms heel veel te investeren, zonder dat je altijd weet waar dat toe leidt. Succes, ook in commercieel opzicht, is daarin niet leidend, maar een natuurlijke opbrengst als je je echte passie volgt.

Dit artikel is gebaseerd op Personal branding, naam maken als professional, dat recent verschenen is bij uitgeverij Academic Service.

 

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Marc Oskam
Pro-lid
Goed artikel, maar ik mis iets dat essentieel is; terrier-gedrag. Onderscheidend zijn wijkt af van het al is. Klanten gaan eerder in zee met een dienstverlener die iets aanbiedt dat vertrouwd is. Degene die zich onderscheidt moet daarom rekenen op veel teleurstellingen en tegenslagen. Hij of zij zal sterk moeten zijn door te gaan. De fase van tegenslagen kan best een tijd duren, zelfs jaren. Maar doorgaan betekent ook, telkens het beter kunnen uitleggen. Uiteindelijk in één zin wat hij of zij kan doen. Gaat het dan nog niet, dan moet hij maar eens de balans opmaken.
Tanni Koens
Het artikel Personal Branding vind ik een goed artikel, en ik ben het oneens met Marc Oskam. Het is niet terriergedrag waar ondernemers (in welke sector dan ook) op gesteld zijn. Het is betrouwbaarheid wat uiteindelijk scoort, dat u doet wat u zegt en zegt wat u doet. Dat uw gebruikstheorie samenvalt met uw beleden theorie. Dat u juist niet wijkt voor terriergedrag of 'rat' gedrag. In the end bereik je het meest met integer gedrag. En dat is meestal geen terriergedrag. Terriergedrag levert weliswaar korte termijn winst op maar zeker geen langdurige relaties. En uiteindelijk zeker geen respect. En wanneer je je op positieve wijze onderscheidt kost dat wat langer voor men je 'kent' maar daarna werkt het zeker versterkend.
Succes
Titia van den Berg
Als zelfstandig professional vind ik deze visie erg herkenbaar. Werken vanuit je eigen Identiteiten Passie maakt dat je authentiek en uniek bent. Het is echter ook erg moeilijk voor veel professionals om te slagen hierin. Een reden hiervoor kan zijn dat ze deeluitmaken van een groter systeem(organisatie) met een andere doelstellingen en branding. Met andere woorden; het geleefd worden door het systeem waartoe je behoort. Dit is mijn inziens de reden dat veel professionals afbranden en nooit toekomen aan het volgen van hun passie. Andere reden: de economische gedrevenheid. Het nastreven van economische doelen kan ertoe leiden dat mensen andere dingen doen dan waar ze goed in zijn. Zeker in economisch slechtere tijden zal het personal branden minder uit de verf komen. Bovendien kunnen mensen ook passie hebben voor materiele zaken, waarvoor ze financieel succes moeten hebben. Dit kan samenvallen met het succes van Personal Branding, maar dat is geen vast gegeven.

Ik denk dat het daarom ook een Darwin achtig proces is waarin alleen de sterksten en de besten instaat zijn om de koers van personal branding aan te houden. Die kunnen overigens wel goeroe worden daardoor en ook financieel succesvol zijn.

Zie ook de boeken: Uit de Pas, van Jan Bas Loman. En CHAORDER van Titia van den Berg en Janet Vollebregt
Joke van Galen
Beste heer Kwakman,
Aardig artikel, leuk onderwerp, maar vernieuwend? Het is maar net in welk jasje je het steekt. Ik weet (en met mij velen) dat een organisatie bekend staat door de medewerkers, waarmee je te maken krijgt/hebt. Bij een klein bedrijf is dat al snel duidelijk, maar het werkt ook in grotere bedrijven/organisaties. Degene die bij jou over de vloer komt bepaalt of de relatie met dat bedrijf lang of kort duurt. Of je dat personal brand noemt: ik vind het prima. Wat moet een bedrijf/organisatie doen om heel veel medewerkers met personal brand te vinden en binden? Of valt dat nou weer doodgewoon onder "communicatie"?
Vriendelijke groeten van Joke van Galen
Marc Oskam
Pro-lid
Dit artikel gaat over het ontwikkelen van eigen vakmanschap. Daar slaat de term 'terrier' op die ik in mijn reactie gebruik. Het artikel gaat niet over de benadering van klanten. Daar heeft mevrouw Tanni Koens over. Terriergedrag richting klanten is uiterst ergeniswekkend.
Overigens wordt in het artikel gesproken over doorzettingsvermogen. Het zit er dus toch in wat ik in eerste instantie miste. Dat maakt het artikel nog beter.
Frank Kwakman
Auteur
Beste Marc, Tanni, Titia en Joke,
Natuurlijk moet je vasthoudend zijn en duidelijk blijven over wat je wilt.. Of je dat terriergedrag noemt weet ik niet. Bij personal branding denk ik aan authenticiteit, aan vakinhoudelijke drive en aan de ambitie om klanten verder te helpen. Als de markt lastig is en je bent met veel professionals, dan is het handig als je zichtbaar bent in de (interne, externe) markt. Zichtbaar zijn betekent keuzes maken, ergens voor gaan. Ik heb ontdekt dat dat voor veel professionals een hele slag is om te maken. Ik noem dat proces: personal branding, maar het mag natuurlijk ook anders heten.
Dank je wel voor jullie reactie.
Frank
Frank Bruining
Geweldig artikel. Wanneer mensen zich bewust worden van hun eigen kracht, hun eigen talenten en waar ze werkelijk blij van worden ('what makes you tick'), kan de 'flow' stromen. Je kunt congruent worden met wie je in essentie bent.

Maar hoe kom je er nou achter wie je bent, wat je belangrijk vindt, waar je blij van wordt? In mijn coachingpraktijk zijn dat vaak de eerste vragen die ik stel. Dat valt nog niet mee om daar direct een antwoord op te krijgen.
Wanneer die antwoorden er dan zijn, ga ik aan de slag met het concretiseren van die belangrijke waarden en doelen. Weer een lastig karwei voor de client. Vragen als 'wat moet er zijn om x te bereiken, wat moet er niet zijn, hoe ziet dat er uit, wat merk je aan jezelf, wat kunnen wij waarnemen wanneer je x bereikt hebt'.

Want stap 2 in dit artikel is 'wat zijn jouw unieke talenten?'. Vaak nogal lastig te beantwoorden. Er zit veel schroom om te zeggen dat je ergens goed in bent. In mijn workshops laat ik mensen de ruimte verlaten, waarbij de overgebleven deelnemers dan 'voelen' wat er veranderd is, wat mis je wanneer de persoon weg is. Vervolgens vragen we de persoon terug en 'geven' hem/haar dat woord terug. Zo ontdekken mensen wat zij (onbewust) neerzetten in de ruimte. Ze leren hun grootsheid te erkennen. Hun persoonlijke missie en visie.

We zijn dan nog niet klaar, want nu nog concretiseren.

Kortom, personal branding levert veel toegevoegde waarde. Jouw eigen waarde. Het levert je meer energie en minder energielekken op.

Zowel in mijn lefworkshop als in personal coaching werk ik op deze wijze. Want een verandering in overtuigingen, capaciteiten en gedrag kan het best worden ingezet vanuit jouw essentie.

Meer informatie op http://www.frankbruining.com

Met vriendelijke groet,

Frank Bruining
Personal Coach
albert boelen
met veel plezier gelezen - het valt me op, dat de voorbeelden met name ontleend zijn aan de profit-sfeer, terwijl er juist voor non-profit of not-for-profit-organisaties heel veel te doen is op dit terrein. Juist de ontwikkelingen binnen onderwijs en zorg, waar ik zelf nogal bij betrokken ben, heeft grote behoefte aan 'personal', dan wel 'specific' branding: de markt is daar groot en onoverzichtelijk, terwijl er bijzonder veel expertise is, waar ouders/leerlingen/zorgvragenden hun voordeel mee kunnen doen.
Ook het inclusion-idee binnen het onderwijs, vraagt om het expliciteren en helder 'in de markt zetten' van de expertise in het kader van zorg/onderwijs.
In die zin is het artikel goed te gebruiken in deze sector.

dank,

in vrede,

albert boelen, consultant strategisch beleid, Metrium Onderwijsdienstverlening

Meer over Personal Branding