Omarm de onzekerheid

Columns

In de jaren zestig van de vorige eeuw ontdekte Martin Seligman een bijzonder fenomeen. In één van zijn experimenten maakte hij gebruik van elektrische schokken bij honden. Er werden steeds twee honden aan het experiment blootgesteld, waarbij één hond de duur van de schok kon beïnvloeden en de ander niet. Die werd daar net zo lang aan blootgesteld als de andere hond, maar bevond zich dus in een volstrekt afhankelijke situatie, zonder enige controle. En precies die perceptie van controle speelde later een belangrijke rol, toen beide honden de mogelijkheid kregen om aan de schokken te ontsnappen. Terwijl de één die mogelijkheid al snel greep, bleef de ander apathisch de pijniging ondergaan.

Seligman noemde het ‘learned helplessness’ en al snel werden er meerdere dieren aan verschillende exper...

Meer over Leidinggeven