Channels

Niet alleen moet de leidinggevende in het begin van het verandertraject veel contact hebben met zijn team en elk individu daarin, hij moet het proces sturen, waar nodig ingrijpen in de samenstelling en werken aan openheid en vertrouwen. Niet alleen de stijl van de leidinggevende is cruciaal, ook de aard van zijn interventies is belangrijk. Geïdentificeerd zijn vijf interventies om verandering te realiseren.

1. Zo moet het team bewust gemaakt worden van oud en nieuw (gewenst) cultuurgedrag
2. Zonodig moet de teamsamenstelling veranderd worden (oud eruit, nieuw erin). Het niet kunnen loslaten van negativiteit door de teamleden wordt in dit verband vaak als argument genoemd.
3. Naast het stimuleren van openheid en vertrouwen, moet de leidinggevende zorgen voor een wij-gevoel en`teamassertiviteit`.
4. Individuele teamleden moeten gestimuleerd worden tot (zelf)reflectie en het nemen van verantwoordelijkheid.
5. Als meest belangrijke factor geldt de gedrevenheid van de leidinggevende.

Emoties
De emotionele intelligentie van een leider heeft invloed op charismatisch leiderschap en op specifieke competenties, waaronder het stimuleren en onderhouden van een positieve stemming onder medewererkers en het vaststellen en behouden van een betekenisvolle identiteit voor een organisatie.

Lees ook:

Werk aan je emotionele intelligentie

Leiders die vaardig zijn in het herkennen en reguleren van de eigen emoties en die van anderen, zijn sneller geneigd om op een correcte manier de behoeften, motivaties en wensen van hun volgelingen te erkennen. Ook zouden ze geschikter zijn om normen en waarden door te geven. Er zijn veel verschillende leiderschapsstijlen:

1. Autoritair leiderschap
Jij bent de baas, dus jij neemt de beslissingen.
2. Charismatisch leiderschap
Je hebt een persoonlijkheid. Charismatisch leiderschap wordt gedefinieerd door bepaald gedrag dat in drie achtereenvolgende fases voorkomt.

– In de eerste fase, waarin het waarnemen van de omgeving centraal staat, ziet de charismatische leider de behoeften van de ondergeschikten en de ontevredenheid met de status quo.
– In de tweede fase formuleert de charismatisch leider een visie en communiceert deze visie op een effectieve manier.
– Implementatie van de visie gebeurt in de derde fase, wat vereist dat leiders zich op een riskante en onconventionele manier gedragen om de betrokkenheid van de ondergeschikten te verkrijgen. Hieronder valt onder andere het deelnemen aan situaties met onzekere uitkomst en het nemen van risico’s.
3. Consultatief leiderschap
Je vraagt jouw medewerkers om mee te denken in het besluitvormingsproces.
4. Participatief leiderschap
Jouw medewerkers denken op jouw verzoek mee in het besluitvormingsproces en worden zelfs betrokken in de genomen besluiten.
5. Faciliterend leiderschap
Je zorgt ervoor dat je medewerkers alles tot hun beschikking hebben wat zij nodig hebben om hun werk zelfstandig te kunnen uitvoeren.
6. Informeel leiderschap
Je medewerkers accepteren jouw leiding, omdat ze jouw ervaring waarderen en er graag gebruik van maken, niet zozeer omdat jij nu eenmaal boven hen gesteld bent.
7. Situationeel leiderschap
Je stemt jouw manier van aansturen af op de eigenschappen van je medewerker.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen artikelen in andere media. Bij elke bijdrage vermelden wij de oorspronkelijke bron. (bron: P&O Actueel)

Kennisbank onderwerpen:

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x