De emotionele intelligentie in leiderschap

Actueel

Niet alleen moet de leidinggevende in het begin van het verandertraject veel contact hebben met zijn team en elk individu daarin, hij moet het proces sturen, waar nodig ingrijpen in de samenstelling en werken aan openheid en vertrouwen. Niet alleen de stijl van de leidinggevende is cruciaal, ook de aard van zijn interventies is belangrijk. Geïdentificeerd zijn vijf interventies om verandering te realiseren.

1. Zo moet het team bewust gemaakt worden van oud en nieuw (gewenst) cultuurgedrag
2. Zonodig moet de teamsamenstelling veranderd worden (oud eruit, nieuw erin). Het niet kunnen loslaten van negativiteit door de teamleden wordt in dit verband vaak als argument genoemd.
3. Naast het stimuleren van openheid en vertrouwen, moet de leidinggevende zorgen voor een wij-gevoel en`teamassertivit...

Meer over Leiderschap