Channels

“De Occupy beweging kent geen duidelijke doelen.”  Wat een kletskoek. Hier volgen een paar van de onderwerpen die continu rondzingen:

RED MENSEN GEEN BANKEN! Een telkens terugkerende kreet. Een aanval op het financiele establishment en op de plannen van de politici om de financiele wereld overeind te houden.
Punten die in dit verband steeds vaker genoemd worden zijn:
– Ophouden met het redden- nu al voor de 2e keer – van de banken. Volgens recente schattingen moet er binnen een half jaar minstens 200 miljard in gepompt worden.
– Ophouden met het redden van bedenkelijke regimes met bakken geld zoals Griekenland.
– Splits de banken in nutsbanken en investeringsbanken. En laat de investeringsbanken hun eigen broek ophouden evenals de staten die het geld in het zwarte gat van corruptie en wanbeheer laten verdwijnen. Lukt hen dat niet dan zullen ze op de blaren moeten zitten.

Ook het alternatief klinkt al door: Gebruik al die honderden miljarden op een heel andere manier:
– Red de Europese burgers. Help de mensen waarvan het huis word afgepakt omdat ze hun hypotheek niet langer kunnen betalen. Doe iets aan de steeds schevere inkomensverhoudingen
– Help de bedrijven die het moeilijk hebben voordat ze failliet gaan.
Al die miljarden zijn dan een directe impuls voor onze economie. Terwijl nu, ondanks alle hulp, de banken op hun geld blijven zitten om hun wanbeheer en mismanagement te compenseren.
Bron: Dossier Occupy Wallstreet in Europa en NL

Wat zeggen economen

Interessant is de mening van economen over dit soort maatregelen. Eduard Bomhoff –vooraanstaand econoom in NL- komt met een Lesje in bescheidenheid voor economen (NRC, 22-10-11).

Lees ook:

Wat als de euro valt?

“De economie verkeert in een diepe crisis. Modellen werken niet. Het beste is te kijken naar het verleden.” De crisis in de economie is volgens Bomhoff te wijten aan de dominantie van quantitatieve wiskundige modellen. De theorie die zo ontstaat blijkt te abstract en te ver van de realiteit.
Zie ook: Het falen van de economie en Stop de bonentellers aan de UvA

Bomhoff zoekt het in de lessen die in het verleden opgedaan zijn met de verschijnselen waar we nu zulke problemen mee hebben. Hij schrijft: “Vooral door misinformatie van bankiers is het normale recept om een bancaire crisis op te lossen in twijfel geraakt. We weten door schade en schande van eerdere crises dat het niet alleen billijker maar ook goedkoper is om Griekenland failliet te laten gaan dan om eindeloos geld bij te plempen bij de Franse banken met belangen in Griekenland – geld van Europese belastingbetalers.”

“Ook in NL, vragen banken schaamteloos om langdurige bijdragen van de belastingbetalers omdat anders grote Europese banken kunnen omvallen.”

“De lessen uit het verleden zouden genoeg moeten zijn om de botte dreigementen van de bankiers met scepsis te bezien en vast te houden aan twee inzichten die in de monetaire economie al 150 jaar bekend zijn en nauwelijks omstreden, tot de bankiers in 2008 hun lobby begonnen.
Les 1: Tijdelijke nationalisatie van failliete banken is goedkoper, billijker en brengt de economische groei sneller terug dan doormodderen.
Les2: Belastinggeld moet er zijn om werkeloze burgers te helpen en onderwijs en innovatie te bevorderen – niet om bonussen van bankiers veilig te stellen.”

Dit komt al aardig in de buurt van Occupy. Niet zo heel vreemd. Want de Occupy beweging in de VS en Paul Krugman, vorig jaar winnaar van de Nobelprijs Economie  (@ProfKrugman), staan niet ver van elkaar af

Conclusie: Ondanks alles doen economen nog steeds mee.

(De rubriek Actueel informeert u over recente bijdragen in de media, uiteraard met bronvermelding)

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Ik ben zeer verontrust en ook boos omdat ik vermoed (denk) dat we door de grootbanken en de politiek een geweldige oor aan genaaid worden.

En wel zo:
Bank- en staatsschulden zijn nu opeens een groot probleem. In de ogen van hen die het geld in omloop mocht brengen (mochten creëren): de banken en de staten. Lenen bij de centrale bank tegen 1% en uitlenen aan een andere bank of staat tegen vier of vijf keer zoveel. De winst keren we uit in de vorm van dividend en bonussen aan 1% van de mensen. Een heel verslavend spelletje, maar het is in feite een piramidespel, dat goed gaat zo lang mensen nog durven in te stappen. Die grens is nu bereikt. Nu hebben ze (de 1%) ontdekt dat je ook giga veel geld kunt verdienen door de omgekeerde route te bewandelen: het uitgeleende geld in eén klap terug vorderen.

Dat werkt zo:
De meeste Europese landen hebben nu zoveel geleend dat ze ieder jaar een beetje moeten bijlenen om alleen de rente over de hoofdsom te kunnen betalen. De prijs die ze daarvoor moeten betalen, wordt door de geldmarkt bepaald. Daarbij hebben ze (de landen) geen rekening gehouden met het feit dat belanghebbenden marktspeculatie als machtig prijsopdrijvend wapen in kunnen zetten. Shortselling, hedfondsen, derivaten, etc. Zijn niks meer middelen om prijsdruk en macht over financiële markten uit te oefenen. De hoeveelheid flitskapitaal (vermogen van pensioenfondsen, oligarchen, rijken der rijken, etc,.) is zo groot dat Staats-noodfondsen en buffers nooit toerijkend zullen zijn. Wat gebeurt er dan als er ‘geen vertrouwen in de markt is’ omdat de koersen van bijvoorbeeld derivaten — door speculatie — dalen? Dan gaat de risico-opslag (bijvoorbeeld de rente op staatsleningen) verder en verder omhoog en ontstaat er plotseling ‘een reëel probleem’. Griekenland moet nu 50-75% rente betalen op een staatslening van twee jaar. Dát is gewoon bull shit. Dat moeten we verbieden, en banken niet steunen, maar nationaliseren en hun macht verder indammen.

Maar wat doet de politiek?
De politiek laat zich verleiden de eisen in te willigen en de pijn onverdoofd bij de 99% neer te leggen. Als we in één klap alle bank- en staatsschulden moeten gaan herstructureren, hetgeen ‘ze’ nu kennelijk van plan zijn,gaan we (de 99%) tientallen procenten terug in welvaart. Erg onrechtvaardig en zelfs onmenselijk. Je zal maar uit je Spaanse-, Griekse-, Italiaanse-, Ierse-, huis gegooid worden. Omdat jouw overheid het geleende geld moet terug betalen. Schande!

x
x