Channels

In het moment van NU wordt de toekomst gemaakt, duurzaam of niet. In snel tempo wordt het oude leven afgebroken. Denkend dat de minder goede tijden van andere landen ons niet zo snel zullen bereiken, blijven we het liefst voortgaan in de oude en bekende manier van leven. Evolutie of niet, natuurlijke wetten of niet, het verzadigingspunt is bereikt en we zijn uit onze bloei geschoten. Maar bij het afbreken van het oude is, weliswaar nog niet helemaal aan de oppervlakte, de beweging van het nieuwe actief. De innovatieve denkwijzen voor een nieuwe aanpak op weg naar een nieuw bestaan. Daarbij krijgt het woord ‘duurzaam’ extra betekenis. Duurzaam zou een hype zijn, terwijl het de start is van de innovatieve beweging. Duurzaam kan niet in tact blijven als het wordt toegepast op de oude leefwijze, oude economie, oude denkwijze en oude manieren van sociale- en economische omgang.

Het is nu tijd om niet bang te zijn voor de veranderingen, die een grote impact in het vooruitzicht hebben, maar invoelend te zijn op de nieuwe stroming, die duurzaam, maatschappelijk en ook op wereldniveau verantwoord is.

De natuur heeft de aanzet gedaan. Het is nu de tijd om zichtbaar te maken wat de veranderingen zijn en wat deze voor ons betekenen. Dat heeft direct invloed op onze manier van leven. De oude manier van leven is nog te sterk aanwezig om de noodzaak van de vernieuwingen in het licht te zetten. Het vasthouden aan de oude manier van zakendoen betekent dat we vanuit het gevoel van schaarste met anderen in competitie moeten gaan en een groot deel van de markt willen opeisen voor het grote geld.

Lees ook:

Grensverleggend leiderschap

De nieuwe manier is dat we kijken naar wat we werkelijk nodig hebben. We hoeven geen competitie meer te houden, er is genoeg voor iedereen. We kunnen elkaar helpen om een goed bestaan te hebben vanuit het gevoel van overvloed. Dat geeft duurzaamheid zekerheid.

De factor mens wordt door de oude manier van leven onderschat, ondergewaardeerd.

Het wordt als een middel gezien, netzo als alles wat uit de natuur komt. Een middel om in competitie te kunnen gaan met de ander. Nu leven we in een te gelaagde structuur, waarin te weinig naar de mensen zelf wordt geluisterd en meer naar de vraag om zo veel mogelijk bezit te vergaren, meestal meer dan we echt nodig hebben. De mens, in alle lagen, heeft de meest essentiële rol in de economie. Mensen worden in het bedrijfsleven als kapitaal aangemerkt. Dat is de oude manier van denken, dat is duur saam.

Geld houdt de economie in stand. Door een andere waardering aan geld te geven, worden mensen niet meer in valuta uitgedrukt, maar als natuurlijk gewaardeerde kracht. Onafhankelijk van zijn beroep heeft hij een waarde, want zonder het uitoefenen van zijn beroep, bestaat het bedrijf waarvoor hij werkt niet. De waardering van beroepen wordt tot nu nog steeds in geld uitgedrukt. De beroepen die geld binnenhalen zijn in feite net zo belangrijk als diegenen die de producten maken. Het ene kan niet zonder het andere.

Wanneer we werkelijk de factor mens en daarmee alles uit de natuur, niet meer als middel zien, maar als een belangrijk onderdeel van het groter geheel, dan richten we ons op wat we voor elkaar en de natuur kunnen betekenen. Hoe we elkaar kunnen helpen een goed leven te hebben en vooruitgang te brengen.

De veranderingen gaan zo snel, dat de nieuwe innovatieve bewegingen, die zich ook steeds sneller aanmelden, nieuwe beroepen tot stand zullen brengen, waarop het oude denken niet is ingespeeld. De scholieren, studenten die straks met hun opleiding hebben afgerond, hebben hoogstwaarschijnlijk een gedateerde studie gedaan. Er wordt nog te weinig ingespeeld op de nieuwe bewegingen. Het nieuwe denken, de nieuwe economie, de nieuwe energie. Dit vergt een nieuwe insteek, die nieuwe energie bij de mensen tot uiting brengt. Zingeving aan werk en persoonlijk leven zijn daar onderdeel van. Wat we doen in ons leven moet overeenkomen met wie we werkelijk zijn. Dat houdt ons op fysiek, mentaal en emotioneel gebied gezond.

Door nu energie te steken in wie we wèl zijn, krijgen we duurzaam energie in wat we wèl doen.

 

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Hallo Josefine,

Een herkenbare tekst.

Ik wil je een gedachtegang voorleggen,

Communiceren met de kennis van de emotionele gevolgen van de woorden. Iedere gedachtegang die versterkt wordt door schriftelijke communicatie is een leergang in welke vorm dan ook.

De woorden OUD en NIEUW roepen innerlijke weerstand op.

Dat wat geweest is, is de basis van het verder gaan.

Het woord ‘Oud’ geeft een oordeel over dat wat geweest is.

Herken dat wat is en ga verder naar dat wat goed is.

Het woord ‘Nieuw’ suggereert dat het volkomen anders is.

De bewegingen die beschreven staan scheppen een verwachting en roept innerlijk weerstand op. Het is een gevolg van dat wat geweest is. Een verwachting stuurt, vertrouw op het geheel.

Leven is, functioneel, veranderbaar en houdbaar
Als de communicatie daaraan voldoet, blijven er weinig woorden over.

Bedankt voor de leerzame communicatie,

Jos

x
x