Nieuw organiseren volgens virtuele principes

Columns

Ooit verwonderd over de manier waarop we hedendaags organiseren? Ik wel! Want het opdelen in afdelingen heeft veel weg van de georganiseerde verwijdering, met gebrekkig samenwerken tot gevolg. De machtsongelijkheid is een continue bron van ergernis, vanwege opwaarts delegeren en machtsmisbruik. Het stelselmatig scheiden van denken en doen leidt tot aangeleerde hulpeloosheid en het ontlopen van verantwoordelijkheden. En arbeidsdeling maakt miscommunicatie en langs elkaar heen werken eerder regel dan uitzondering. Dus waarom blijven we (kenniswerk) zo organiseren? Dat is helemaal niet nodig. Er liggen allerlei fantastische ideeën te trappelen om toegepast te worden. Zo ook het idee van het spelenderwijs organiseren.

Spelenderwijs organiseren

Dit idee begon te borrelen rond de millenniumwisse...

Meer over Management modellen