Creativiteit wordt gewoonlijk gezien als iets wat je hebt of niet hebt. Toch kun je creativiteit wel degelijk stimuleren. Iedereen kan leren creatief te zijn. Niet zozeer door er talloze studieboeken op na te slaan, maar eerder door enkele randvoorwaarden te scheppen en de geest vooral veel ruimte te bieden. Heb je weinig vertrouwen in jouw natuurlijke creatieve vermogen, dan kun je ook op kunstmatige wijze creativiteit uitlokken. Hoe? Door te kijken hoe beroemde geniën dat doen en deden. Creatief denken is gewoon een onderdeel van het denkvermogen, naast andere, bekendere vaardigheden als analyseren, kritiseren en memoriseren. Echt iedereen kan het! Wel moet je het, net als alle vaardigheden, stimuleren en ontwikkelen. Dat is precies wat uitvinders en andere originele geesten doen en waardoor zij opvallen. Er bestaan nogal wat werkvormen die erop gericht zijn de creativiteit in een team te verhogen. Door deze technieken toe te passen vergroot je de kans dat…