Klantgerichtheid via standaardisatie en empowerment

Columns

Standaardisatie en empowerment hebben ogenschijnlijk niets met elkaar te maken maar beide zijn  goede vrienden van klantgerichtheid.

Standaardisatie

Als je de klantgerichtheid wil verbeteren, is het belangrijk om tijd te hebben voor de klant en om een vaste kwaliteit te leveren. Want dat is wat klanten verwachten. Standaardisatie helpt om beide aspecten te realiseren. Bovendien maakt standaardisatie voortbrengingsprocessen vaak goedkoper waardoor er meer geld beschikbaar is voor “duur” klantcontact.

EMTÉ supermarkten heeft bijvoorbeeld de opleiding voor winkelpersoneel gestandaardiseerd en vormgegeven in een uitgebreide e- learning. Op om die manier kennis op te doen over de processen, kwaliteit en klantbenadering. De supermarktmanager beschikt zo over opgeleid personeel bij aanvang van h...

Meer over Klantgerichtheid