Interesses van onze lezers: De Top 3 trends

Columns

Voor welke onderwerpen blijft de belangstelling toenemen? Hoe maken we de schat aan inzichten en ervaringen van de afgelopen 12 jaar toegankelijk. Vind uw weg. Blijf als professional en manager op de hoogte.

De Top 3 trends
De onderwerpen die het afgelopen jaar konden rekenen op een toenemende belangstelling, volgens onze cijfers van aantallen bezoekers en reacties, zijn:
1. Verandermanagement met erop aansluitende onderwerpen als gedragsverandering, visie, missie, kernwaarden, de menselijke maat, weerstand, organisatieontwerp en cultuurverandering.
2. Performance management over continue resultaatverbetering, kritieke succesfactoren, businessplan, prestatie-indicatoren, concurrentiekracht en businesscase.
3. Leiderschap. Rondom leiderschap verzamelen zich de meeste emoties, vooral in de columns en reacties, varierend van wrange belevenissen en bittere kritiek tot hoopgevende ervaringen.

Geen wonder dat de artikelen waarin de drie onderwerpen geïntegreerd besproken worden veel aandacht krijgen. We zien dat in het bijzonder bij de interviews met leidinggevenden in ons dossier ‘Sturen op verantwoordelijkheid’.

Genoemde trends blijven we veel aandacht geven.

Kennisbank
Twaalf jaar ManagementSite heeft een schat aan waardevolle ervaringen een inzichten opgeleverd. We hebben deze kennis via onze kennisbank toegankelijk gemaakt. Meer dan 100 specifieke onderwerpen hebben we voorzien van door de redactie geselecteerde artikelen en Tips & Tricks. Onze lezers selecteren mee doordat we ook de bijdragen ‘met de meeste reacties’, ‘het hoogst gewaardeerd’ of ‘het meest bezocht’ laten zien in de rubrieken, op de frontpage en in de kennisbank.

In onze bezoekers-statistieken zien we een sterke toename van het gebruik van de kennisbank.

Doolhof versus Wat werkt wél
Ons credo is en blijft: Grenzen verkennen en blokkades doorbreken. Kritisch, wars van hypes, altijd op zoek naar wat wél werkt. In de Info voor Auteurs benadrukken we het belang van ervaringen en concrete voorbeelden. Immers, de kennis over beter managen en organiseren is een doolhof van prietpraat, indrukwekkend ogende modellen en geleerd geleuter. Maar wat werkt echt? Ervaring is de beste leermeester! En niet de ervaring van één persoon maar van de community van professionals.
Daarbij komt dat zelfs de beste ervaringen en inzichten verpieteren in sociaal isolement. Wat men niet weet en waar men niet over leest of praat, wordt ook niet toegepast! Kennis over beter managen en organiseren komt pas tot wasdom in een sociaal en collectief leerproces.

En dat is waar het bij ManagementSite om draait. Ervaringen uitwisselen, kennis delen en open discussies. Met ruim 67.000 leden is ManagementSite uitgegroeid tot een kenniscentrum en de spil in een netwerk van 15 sites. In dit netwerk zijn duizenden managers en professionals actief door artikelen en columns te plaatsen of door te reageren in de discussie-ruimtes. Uniek! Zij zijn het die het vliegwiel van onderlinge uitwisseling en toetsing aan de gang houden. Dit is waar ik mij het meest over verheug en waar ik met de collega-redacteuren van dit netwerk trots op ben!

Ik doe hier graag een beroep op u om het collectieve leerproces betreffende slimmer werken en beter organiseren ook in 2010 te inspireren met uw bijdragen en reacties.

Willem Mastenbroek
Hoofdredactie ManagementSite

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Kennismanagement