Channels

Op maat gemaakte trainingen en programma’s zijn noodzakelijk om mensen in beweging te krijgen en de dagelijkse praktijk en cultuur binnen bedrijven duurzamer te maken. Medewerkers en managers hebben behoefte aan een vertaling van wat duurzaam ondernemen voor hen persoonlijk betekent. Trainingen die inzicht geven in de eigen rol en invloedssfeer en die concrete handvaten en kennis bieden om als werknemer duurzaamheid vorm te geven.

Indien dit niet gebeurt, ligt uitholling van het concept Duurzaam Ondernemen op de loer. Binnen bedrijven is een grote cultuur- en mentaliteitsomslag nodig om duurzaam ondernemen te laten slagen. Duurzaam ondernemen vraagt om creatieve oplossingen, innovatie en kennis over onderwerpen buiten het gebruikelijke vakgebied, zoals kennis over kinderarbeid voor inkopers en klimaatverandering voor facilitair managers.

Wat is duurzaam ondernemen?
Duurzaam ondernemen, ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen genoemd, betekent dat een onderneming de verantwoordelijkheid neemt voor de impact van haar beslissingen en activiteiten op de maatschappij en het milieu door middel van transparant en ethisch gedrag. Bijna ieder bedrijf doet tegenwoordig iets aan duurzaam ondernemen.
Binnen bedrijven zijn er verschillende trainingen op het gebied van duurzaam ondernemen, vooral binnen leiderschaps- en high potentials’ programma’s. Voor de komende jaren staan bedrijven voor de uitdaging om duurzaam ondernemen structureel te verankeren in alle trainingsprogramma’s.

Lees ook:

Hoe je als talentmanager je bijdrage kunt leveren aan MVO

Management dag bij TKH Group
De top 100 managers van TKH hebben in 2008 een management dag bijgewoond met duurzaam ondernemen als thema. In de ochtend werden ze geïnformeerd over het onderwerp door een bekende trend watcher, een klant en een inhoudelijke expert. In het middagprogramma werden de deelnemers opgesplitst in divers samengestelde teams. Ze werkten volgens een vast format het beste duurzaamheidsidee uit in een business case. Deze werden voor een onafhankelijke jury en de overige teams gepresenteerd. De zaal en de jury bepaalde gezamenlijk de winnaar. Het programma beoogt op een creatieve manier senior managers of young professionals bij duurzaam ondernemen te betrekken. Naast dat de dag inspirerende nieuwe (duurzame) business ideeën genereerde droeg het ook bij aan bewustzijn en het inzicht in relevantie van duurzaamheid onder de managers.

Hoe moet zo’n maat training er uit zien?
Een algemene presentatie over duurzaam ondernemen in het introductieprogramma is relevant voor het verhogen van het bewustzijn, maar niet voldoende om te zorgen dat werknemers daadwerkelijk duurzaamheid kunnen integreren in hun dagelijkse werk. Het is niet realistisch te veronderstellen dat mensen automatisch op de hoogte zijn van relevante milieu en maatschappelijke onderwerpen, zoals cradle-to-cradle en mensenrechten. Noch is het reëel te veronderstellen dat iedereen in staat is de vertaalslag te maken van het algemeen geformuleerde bedrijfsbeleid naar wat dat concreet betekent voor eigen activiteiten.

Kortom, mensen hebben vooral behoefte aan inzicht in hun eigen rol en invloedssfeer. Hiervoor zijn trainingen nodig die zijn toegesneden op een specifieke doelgroep. Net zoals met andere nieuw te leren werkzaamheden moeten hiervoor handvaten en kennis worden aangereikt. Zo hebben inkopers bijvoorbeeld behoefte aan kennis over kinderarbeid en hoe zij hierop kunnen letten bij hun leveranciers. Verkopers hebben bijvoorbeeld behoefte aan kennis over eigen duurzaam ondernemen activiteiten en hoe zij zich hiermee op de markt kunnen onderscheiden. R&D heeft bijvoorbeeld behoefte aan kennis over levenscyclusanalyses en cradle-to-cradle om duurzamere producten te kunnen maken.

ArrayASPA Sales Academy
Duurzaam ondernemen is een vast onderdeel van de trainingen en programma’s aan verkopers binnen de ASPA Sales Academy. De training is zowel voor nieuwe en bestaande medewerkers. Het doel is dat sales medewerkers kennis van kwaliteit, milieu en veiligheid kunnen toepassen tijdens het verkoopproces. Dat zij zicht krijgen op hun eigen rol ten aanzien van duurzaam ondernemen en van de toegevoegde waarde voor ASPA. Het programma is zo interactief mogelijk opgezet. Deelnemers krijgen inzicht in de relevantie van duurzaam ondernemen, de visie en aanpak van ASPA, en relevante procedures ten aanzien van kwaliteit, milieu en veiligheid. Tevens wordt er ingegaan op wat de gedragscode betekent in de dagelijkse sales praktijk en worden veelgestelde vragen van klanten op het gebied van duurzaam ondernemen behandeld. De training wordt afgesloten met een toets die test op de vaardigheid om MVO vragen van klanten goed te beantwoorden en op de creativiteit en ideeën om kansen voor ASPA te benutten.

Graag uw reactie:
Zonder de daadwerkelijke implementatie binnen de diverse afdelingen van een bedrijf bestaat het risico dat duurzaamheid niet meer wordt dan een mooi geformuleerd beleid. Maat trainingen en programma’s zijn belangrijk om een cultuur- en mentaliteitsomslag teweeg te brengen die nodig is om duurzaam ondernemen te laten slagen. Hierin ligt bij uitstek een rol voor HR om dit op te nemen in training programma’s en hiermee meer gestalte te geven aan duurzaamheid binnen de organisatie.

We horen graag wat uw ervaringen zijn en wat uw mening is.

Auteurs
Miesje Berkvens en Renée van Tuyll van Serooskerken werken als duurzaam ondernemen adviseurs bij DHV. Zij ondersteunen bedrijven onder andere bij het verankeren van duurzaamheid in de dagelijkse praktijk.

U heeft een gratis lidmaatschap

Upgrade naar een PRO-abonnement voor € 4 per maand of € 30 per jaar en ontvang:

  • onbeperkt toegang tot alle artikelen.
  • geen commerciële emails en geen reclame op de site.
  • de keuze of u wel of geen nieuwsbrief wilt ontvangen
  • het E-book: Negotiating as emotion management t.w.v. €8.00
UPGRADE NAAR PRO-ABONNEMENT >>
 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Goed verhaal, fijn om medestanders te vinden.
Ik zou zelfs nog een stap verder willen gaan. Voor de omslag is niet alleen opleiding en training van belang, maar moet het gehele HR beleid er op afgestemd zijn. Ook in de introductie, werving en selectie, beoordeling en beloning, en zelfs op het niveau van leiderschap en communicatie is het van belang dat duurzaam ondernemen wordt verankerd.
Ik heb hier eerder over gepubliceerd in de Gids voor Personeelsmanagement. Volgens mij sluit dit goed op elkaar aan.
http://www.rijnconsult.nl/images/stories/doe_maar_duurzaam.pdf

Sietse Rauwerdink
Rijnconsult

x
x