Channels

Hoe hou je je werknemers en zorg je voor werkplezier? Ruimte, een individuele benadering en loslaten zijn de kernwoorden. Passie, aandacht, ontplooiingsmogelijkheden, een luisterend oor, het zijn termen die steeds weer terugkeren. Hoe meer verantwoordelijkheid je mensen geeft, hoe tevredener ze zijn over hun werk. Je moet kijken naar wat mensen kunnen en niet maar blijven hameren op wat ze niet kunnen. Focus op zaken waar mensen goed in zijn. Dat geeft energie en vertrouwen en maakt dat mensen met plezier naar hun werk gaan.

Geef medewerkers vertrouwen door ze te complimenteren met hun werk en met wie ze zijn. Een goede manager is nauw betrokken bij zijn personeel. Iedere dag even informeren hoe het gaat – wat doe je, waar loop je tegenaan? – dat zijn van die kleine, alledaagse dingen die bepalend zijn voor het werkplezier.

Mensen vinden het niet erg om bij een groep te horen, integendeel zelfs, mits ze individueel benaderd worden. Gebeurt dat niet, dan keren ze zich af van de organisatie, met alle negatieve gevolgen van dien. Om die reden hebben kleinere organisaties minder problemen om geschikt personeel te werven dan grotere. Werknemers willen het gevoel hebben bij een familie te horen, tenminste, als het een familie is waar naar elkaar wordt geluisterd. Dat gevoel moet in alle kieren en gaten van de onderneming aanwezig zijn.

Lees ook:

Waarom een coachende stijl van leidinggeven?

Wat je ziet is dat het hoger en middelmanagement graag de controle houdt op hun werknemers. Om die niet te verliezen, worden er steeds meer regels gemaakt. Maar dat werkt juist averechts. Wat werknemers in grote organisaties afschrikt, is de straffe hiërarchie die daar vaak heerst. Hebben ze een goed idee, dan moet dat eerst door twintig managementlagen heen, met het gevaar dat ze er nooit meer iets van horen. Dodelijk voor het plezier en de motivatie van medewerkers. Maak mensen verantwoordelijk, geef ze de ruimte om nieuwe dingen te ontwikkelen en om risico’s te nemen. Je zult zien dat hun prestaties omhoogvliegen. Een meer coachende managementstijl werkt vaak beter

Het ideale bedrijf stelt het eigen initiatief van de medewerkers centraal. Hun takenpakket is breed en daarbinnen hebben ze de vrijheid naar eigen inzicht te handelen. Dat bedrijf biedt mensen ook de kans om zich middels scholing te ontplooien, want een lerende organisatie is een sterke organisatie. Een lerende organisatie is innovatiever en bereikt sneller zijn organisatiedoelen.Een manager, maar ook een werknemer moet risico’s durven nemen.

Op het moment dat je mensen gaat vertellen wat ze moeten doen, doen ze precies dat, maar ook geen stap meer. Of ze gaan allerlei redenen bedenken waarom ze het toch vooral niet hoeven te doen. Met andere woorden: je ontneemt medewerkers de verantwoordelijkheid voor hun eigen werk. En daardoor presteren ze minder (in termen van betrokkenheid, creativiteit, meedenken) dan ze zouden kunnen.

De oplossing is: geef medewerkers weer de ruimte om hun werk te doen zoals zij denken dat goed is. Laat de organisatie van het werk over aan de mensen die er echt verstand van hebben, en val ze niet teveel lastig met protocollen, scripts en andere managementtools. Natuurlijk moeten die professionals zich ook verantwoorden. Vaak kunnen ze dat net zo goed of beter tegenover team-genoten. Die zitten er ook dichtbij en hebben verstand van de uitvoering. Het betreft dus een stijl van leidinggeven die een goede balans tussen sturing en zelfsturing inhoudt. Klinkt eenvoudig maar in de praktijk zijn we er nog niet mee klaar.

Begeef je vaker op de werkvloer

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in andere media. Bron: CentraalBeheer

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Ik geloof erg in de stelling ‘geef me de baan die mij me past en ik hoef niet meer te werken’. Betekent dat mensen niet alleen meer vrijheid moeten hebben, het helpt als ze zelf weten waar ze gewoon heel goed in zijn en wat ze dus ook heel leuk vinden. Het is mijn ervaring dat ze daar wel wat hulp bij dat zelfonderzoek kunnen gebruiken!

x
x