Channels

Veel (50%) ceo’s maken er uiteindelijk een zootje van. Althans, dat is het rekenkundig gemiddelde van twaalf studies over het onderwerp. Hoe kunt u de “olifant in de bestuurskamer” tijdig herkennen?

Vakjargon

We wisten het al van politici, maar voor bazen geldt het net zo goed: praat in Jip en Janneke-taal. Maar wie zich teveel verliest in managementjargon, raakt de binding met werknemers kwijt. Ofwel, ‘draagvlak creëren’, leidt tot het tegenovergestelde. Typische managementuitdrukkingen als ‘helicopter view’ en ‘de neuzen in dezelfde richting krijgen’ leiden tot vervreemding. Nog belangrijker: het gebruik van jargon leidt tot miscommunicatie over rollen en verantwoordelijkheden. Hoe kan het ook anders, managementjargon is  bij uitstek geschikt om in moeilijke volzinnen helemaal niks te zeggen.

Lees ook:

De psychopatische leider

Het aantal werknemers dat slecht uit de voeten kan met algemeenheden als ‘ijkpunten vaststellen’ en ‘het maken van inhaalslagen’, staat haaks op de bazen zelf, van wie meer dan de helft denkt dat managementjargon onschuldig is.

Karakter

Wanneer een topmanager ontspoort, blijkt dat zo goed als altijd te maken te hebben met drie soorten oorzaken.

 1. De persoonlijkheid van de manager: dikwijls gaat het de richting uit van een “subklinische psychopathie”. Arrogantie, dubbelhartigheid en emotionele koudheid zijn daar vaak de kenmerken van.
 2. Al te naïeve en slaafse ondergeschikten. Nog schadelijker zijn de “toxische” volgers, zij hebben weinig moreel besef en hopen hun eigen belangen te dienen door het spel van de manager mee te spelen.
 3. Een bedrijfsomgeving die gekenmerkt wordt door een slechte regelgeving of een gebrek aan governance.

Waar u kunt op letten: een checklists.

 • Arrogantie: hij weet het altijd beter
 • Melodrama: hij wil in het centrum van de belangstelling staan
 • Wisselvalligheid: zijn gemoedswisselingen hebben een impact op de business
 • Overdreven voorzichtigheid: schrik om knopen door te hakken
 • Gebrek aan vertrouwen: hij focust altijd op het negatieve
 • Afstandelijkheid: er is geen echte connectie met de personen rond hem
 • Excentriciteit: hij wil dingen anders doen, gewoon omdat hij dat leuk vindt
 • Passieve weerstand: hij zwijgt, wat verkeerdelijk wordt begrepen als instemming
 • Perfectionisme: de kleine dingen doet hij heel goed, terwijl de grote op fiasco’s uitdraaien
 • Verleidingsdrang: populair zijn vindt hij erg belangrijk.

Veel mensen met leiderschap-aspiraties willen vooral mensen helpen. De meeste leiders zijn niet zelfzuchtig en egoïstisch, zoals vaak wordt aangenomen. Het betekent echter niet dat leiders geen misbruik maken van hun positie als ze aan de macht zijn. Leiderschap moet gebaseerd zijn op eerlijkheid, inspiratie en dienstvaardigheid.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in andere media. Bron: 6minutes.be

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Beste mensen,

In Jos zijn korte uiteenzetting is veel herkenbaars te lezen Een kleine toevoeging. Dit geld ook voor “zij” als manager. Wie Niccolò Machiavelli heeft gelezen weet dat dit van alle tijden is,
en indien je ooit zelf manager ben geweest zul je zelf ook direct medestanders kiezen om jou uitstekende plannen snel uit te kunnen voeren. Ik probeer zoveel mogelijk mensen er bij te betrekken vanuit hun expertise en niet vanuit hun ja-knik gedrag.

Erwin

x
x