Heeft u al een netwerkstrategie?

Cover stories · Cases

Hoe ontwikkel en realiseer ik een netwerkstrategie (ook te noemen alliantie-strategie) en waar moet ik op letten? Dit is een veelgehoorde vraag van ondernemers en managementteams. Misschien heeft u wel strategische allianties, maar heeft u ook een alliantie-strategie? Dit is niet zo maar een woordspelletje, maar een bewuste uitnodiging om een gefundeerde alliantie-strategie te bepalen voordat u een alliantie aangaat. Dit artikel biedt enige houvast met checks en belangrijke vragen. Ter illustratie en als leerervaring behandelen we een anonieme case van een energiemaatschappij en een verzekeraar.

rutger buch
Het is goed dat er eindelijk eens een stuk als dit geschreven wordt over 'bezint eer gij begint'. Gezien de vele mislukkingen in de wereld van samenwerkingen draagt het stuk van Michael zeker bij aan de terugkeer naar de hollandse nuchterheid (net werken!).

Zijn eerdere stukken geven blijk van een duidelijk markgerichte invalshoek. Dit geldt zeker ook voor de beschreven business proposities. Strategisch gezien werkt dit verhelderend daar meerdere partijen hetzelfde einddoel nastreven, naast de doelen vanuit hun eigen organisatie.

Het mislopen van samenwerkingsvormen zit veelal in het realisatietraject (openingsvraag), daar blijkt de mis-fit van het mechanisme 'halen-brengen'. Dit mechanisme krijgt naar mijn menig een andere invulling bij allianties dan bij netwerken (meer 'vrijheid'). Wat zijn nou eigenlijk de do's and dont's tussen vrijheid en vrijblijvendheid in het realisatietraject?
Harm Hendriks
Voor veel nuttige infromatie en sheets en presentaites over dit onderwerp kijk op de website van Prof.dr. D.J.F. Kamman

http://www.bdk.rug.nl/medewerkers/d.j.f.kamann/
Michiel Gersjes
Beste Micheal,
Een artikel dat raakt aan waar wij nu mee bezig zijn zoals je weet, op kleine schaal welliswaar. Het was goed te lezen, interessant en just in time, bedankt !
Michiel Gersjes. Teurlings BV Oisterwijk.
Bob van Wijngaarden
Beste Michael,

In dit heldere artikel geef je een duidelijke boodschap. Een zeer herkenbare ook. Van dichtbij maak ik mee dat de verleiding om af te gaan op een formeel document zoals het RFI groot is. De strategische toets die je voorstelt kan evenwel lastig zijn wanneer de kans een nieuwe business betreft waarvoor binnen eigen organisatie de geesten moeten rijpen. De toets krijgt dan meer het karakter van een kruistocht.
Les nummer 10 vind ik een ijzersterke. Stapje voor stapje komen de partners dichter bij elkaar en krijgt de samenwerking meer vorm. Versnelling van dit proces heeft geen zin: het lijkt niet mogelijk om stappen over te slaan. De (persoonlijke) relaties tussen de stuurgroepleden bepalen het tempo. Aan die tafel krijgt de samenwerking feitelijk vorm. Op een lager niveau, in de werkgroepen, vinden mensen elkaar snel en is men constructief met elkaar aan de slag. Door de aandacht voor het gezamenlijke initiatief kan het belang van de eigen organisatie echter uit het oog verloren raken. Voortdurende interne afstemming is dan ook essentieel. Niet alleen het initiatief, maar ook de concretisering ervan verdient een strategische toets!

Groet, Bob van Wijngaarden
frank hendriks
Netwerkstrategie is voor mij een proces gericht op het creeren van een stelsel van afspraken, voorzieningen en complexiteit hanteerbaar te maken.

Pieter Heersink
Beste lezers en/of redacteuren van de Managementsite,

Ik las op deze pagina zojuist een interessant artikel over het opstellen van een alliantiestrategie geschreven door Michael Pullens.

Ik ben een derdejaars student bedrijfskunde uit Nijmegen en ben samen met een studiegenoot begonnen met het schrijven van mijn Bachelorthesis. Onze afstudeerrichting is strategie en het thema dat centraal staat is 'samenwerken'. We zijn nu al enkele dagen aan het zoeken naar wat we precies willen. Dit artikel zette mij aan het denken. Is het hebben van een duidelijke alliantiestrategie tegenwoordig van zo'n groot belang? Vallen samenwerkingverbanden als die tussen Philips en Sara Lee of Philips en Nike ook tot een bepaalde vorm van samenwerken? Kunnen we hier namelijk spreken over een 'brand-alliance'? Is het voorkomen van een 'brand-alliance' volledig nieuw (de wijze waarop de Senseo Crema op de markt is gezet lijkt een volledig nieuwe ontwikkeling te zijn aangezien het twee grote merken uit twee verschillende bedrijfstakken betreft die zeer intensief samenwerken en één product op de markt brengen).

Kortom: we zijn nog zoekende. Als U na het lezen van het bovenstaande denkt ons te kunnen helpen met literatuur, praktijkvoorbeelden of andere interessante informatie, dan horen we dit heel graag van U.

Met vriendelijke groet,

Pieter Heersink

PS
Naast relevante literatuur zijn wij tevens op zoek naar enkele bedrijven waar wij een diepgaander onderzoek aangaande dit onderwerp willen houden. Voelt U hier iets voor, mailt U dan gerust naar heersink@lycos.com!!!!

Willem Mastenbroek
Beste Peter. Een zoek opdracht via het Googlezoekmachientje op M@n@gement verschaft bij de term 'allianties' 320 verwijzingen naar m@n@gement-artikelen. De term 'netwerk' geeft 369 verwijzingen. Daar zal vast iets bij zijn wat bruikbaar is voor jullie vragen. Succes!
Dirk van Alteren
alliantie-strategie, brand-alliance, stelsel van afspraken, kruistocht, feitelijk vorm, constructief, business proposities, realisatie-traject:

laten we terug gaan naar af, en het opnieuw proberen...

Meer over Netwerkorganisatie