De winst verdriedubbelen met de netwerkorganisatie

Cover stories

In de meeste markten zijn verzadiging en hyperconcurrentie sleutelwoorden. De broodnodige groei is niet zo eenvoudig als voorheen te realiseren. Eén van de wegen die naar vernieuwde groei kunnen leiden is het samenwerken met andere bedrijven.

wat is een netwerkorganisatie

Een expliciet of impliciet samenwerkingsverband dat zich kenmerkt door semi-stabiele relaties tussen autonome organisaties . Door gebruik te maken van elkaars kerncompetenties en specifieke positioneringen ontstaat er meerwaarde voor de gezamenlijke kla...

Pascal Ancher
Michael Pullens besluit het artikel met de opmerking dat hij in een volgend artikel ingaat op de aanpak van bovenstaande. Mijn vraag is eigenlijk of dit artikel al is geschreven en zo ja, of dit artikel ook ergens beschikbaar is? Ik hoop dat jullie mij hierbij kunnen helpen. Bij voorbaat dank.
A.Coskun
De auteur heeft erg duidelijk en simpel de trends en de noodzaak tot een netwerkorganisatie beschreven. Echter, er zijn naast de genoemde voordelen, ongetwijfeld nadelen van de netwerkorganisatie. Daar heb ik geen woord over gelezen.

Wat zijn zoal de belangrijkste nadelen?

met vriendelijke groet,

A.Coskun
herman roose
In het kader van dit onderwerp kan ik u melden dat binnen het nederlandstalig taalgebied medio 2002 het boek 'Managen van een netwerkorganisatie' uitgegeven wordt bij uitgeverij Garant. Dit boek stelt een managementsmodel voor in de benadering van een netwerkorganisatie dat een synthese is van bedrijfskunde, systeemtheorie en complexiteitstheory. Meer informatie:
'uitgeverij@garant.be' of
herman.roose@netwerkorganisatie.net
www.netwerkorganisatie.net

Meer over Netwerkorganisatie