Aansturing door een operationeel manager!

De titel geeft aan dat we van een operationeel manager aansturing mogen/moeten verwachten. Toch zie je op dit gebied veel problemen. Tijdens meerdere opdrachten hoor ik aan de kant van het management: het aansturen van mijn mensen is mijn hoofdtaak. Aan de andere kant geven medewerkers aan: ik weet niet wat hij doet, maar ik zie hem nooit.
Hoe kan dit toch? Het heeft volgens mij alles te maken met het volgende vergelijking:

De perceptie van de leidinggevende over hoeveel tijd hij kwijt is met daadwerkelijk aansturen van zijn mensen versus de werkelijkheid.

Bovenstaande vergelijking zorgt ervoor dat er verschillende beelden ontstaan. Om ervoor te zorgen dat het beeld dat de manager zelf heeft overeenkomt met de werkelijkheid, moet de manager inzicht hebben in zijn daadwerkelijke tijdsbested...


Henk Koershuis
Lid sinds 2019
In het artikel wordt een aantal aannames gedaan/ conclusies getrokken zonder hieraan premissen te verbinden.
Zo weet ik niet of de conclusie dat de operationeel manager bezig moet zijn met aansturing van zijn mensen klopt. Ook weet ik niet wat aansturing van mensen betekent en welke activiteiten daar dan bij horen.

Met een beetje positief denbeeld en het streven naar een menswaardige dagvulling lijkt het me dat een medewerker prima zelf kan:
1 Proactief leidinggeven
2 Vergaderen
3 Administratie / plannen
4 Meewerken
5 Reactief leiding geven
6 Aanwezig zijn

Lijkt me dat we moeten oppassen met bureaucratische instrumenten als tijdstudies op activiteiten niveau teneinde leiders/managers van feedback te voorzien. Dit lijkt de aanname in stand te houden en brengt ons dus niet verder en op een hoger postbureaucratisch plan.
Vraag het de medewerkers feedback te geven en vraag ze maar wat zijn prettig werken vinden en wat zij verwachten van een mogelijke leider/ manager.
HMA Visser
Lid sinds 2019
Beste Freek,
In grote lijnen kan ik achter je artikel staan. Toch wil ik je enkele tips geven om het allemaal nog veel beter te laten verlopen. Leer de manager eerst eens wat toegevoegde waarde voor zijn klant is. Laat haar/hem dan zelf de techniek van het meten toepassen. Dan kom je tot bijzondere inzichten. Zelf pleit ik voor tijdblokken van 15 minuten. Dan is het gemakkelijker bij te houden. Over een wat langere periode (bijvoorbeeld twee weken) geeft dat goede inzichten. Kijk eens naar de 7+1 Verspillingen.
Meer daarover is te vinden in vele boeken.
Hessel Visser

Meer over Leidinggeven