Channels

In ‘Wie speelt met een brandend platform, brandt de eigen vingers’ heb ik een vurig pleidooi gehouden om te breken met beelden die angst inboezemen. Angst aanjagende beelden kunnen namelijk brandhout zijn. In Verandermetaforen schieten schromelijk tekort staan tal van voorbeelden die we gebruiken voor veranderen. Beeldspraak is het koeterwaals van het veranderen. We gebruiken de metafoor om het onbekende te vervangen door een bekender begrip of beeld. Vaak blijkt deze vervanging nergens op te slaan. Dan veroorzaken beelden onbegrip of schieten in het verkeerde keelgat. Deze column gaat weer een stap verder. Metaforen hebben altijd werking. De vraag is of dat medewerking of tegenwerking is?

Beeldspraak kan naast zicht op het onbekende ook nieuw inzicht geven in het bekende. Dan heeft het mogelijk wel een enorme beperking. Dat ontstaat als we gaan zoeken naar herkenning vanuit bestaande overtuigingen. Herkenning schakelt het kritische denken en het gezonde verstand uit. We staan dan niet langer stil bij de relevantie en gevolgen van het gekozen beeld. Neem als voorbeeld de recentelijk door de Orde van Organisatieadviseurs bekroonde ‘verwaarloosde organisatie’ van Joost Kampen. Een metafoor gebaseerd op het aloude hiërarchisch organiseren. In essentie gaat deze metafoor uit van een ouder-kind relatie: de verwaarlozende ouder en het verwaarloosde kind. De volwassen meerdere draagt de zorg voor de onvolwassen mindere. Een toonbeeld van paternalistisch denken met een averechtse werking.

Volgens de bedenker is de verwaarloosde organisatie niet begeleid en gestuurd in haar ontwikkeling. Alsof een organisatie een eigenstandige levensvorm is, terwijl zij alleen bestaat als (juridische) fictie. In de opvoeding is van alles verkeerd gelopen. Volgens deze opvatting zijn professionals dus kinderen die veel structuur en veiligheid nodig hebben van hun verzorger. Een mistroostig en onvolwaardig beeld. Het is een veelvuldig gebruikte typering die verder teruggaat dan de Griekse Goden op de berg van Olympus. Maar sinds wanneer zijn volwassen professionals kinderen? Wie van hen gaat zich hierin herkennen? Gaan ze zich er dan naar gedragen? Wat zegt dit dan over hoe we hedendaags organiseren?

Lees ook:

Wie speelt met een brandend platform, brandt de eigen vingers

De professional kan volgens de ouder-kind opvatting geen eigen verantwoordelijkheid dragen. Dat oplossen met meer sturing en begeleiding gaat averechts werken. Hoe meer sturing, des te minder eigen verantwoordelijkheid. Gevolg is meer infantiel gedrag en grotere afhankelijkheid. Zo is zelfs een hele publieke sector afhankelijk gemaakt van extern bijsturen en op de rails zetten. Menig strak sturende manager heeft als nalatenschap een hulpeloze groep mensen achtergelaten. Na de hielen gelicht te hebben ontspoort het binnen de kortste keren weer, zodat de volgende redder ingevlogen kan worden. Dan horen we weer dat het management het mag gaan oplossen. En het management maar roepen dat iedereen de eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Het valt allemaal niet met elkaar te rijmen.

Metaforen beschrijven en spreken tot de verbeelding, echter ze verklaren en voorspellen niet. Dat geldt ook voor de verwaarloosde organisatie. De verwaarlozing is geen uitleg maar een karakterisering. Daar ligt het gevaar op de loer als mensen in dit beeld gaan geloven. Het gaat dan een eigen leven leiden. Dus waardoor komt verwaarlozing? Het gegeven antwoord is de destructieve interactie tussen top, directe leiding en werkvloer. Dat klinkt heel logisch. Het verklaart niet waarom professionals zich laten ringeloren door leidinggevenden, noch waarom de meerdere zich als waardeloze ouder gedraagt. De verklaring van disfunctioneren ligt veel eerder in het uitgaan van de ouder-kind relatie en dat beiden zich ernaar gedragen met alle gevolgen van dien.

Hoe lossen we dit op? Niet door obsessief te blijven zoeken op hetzelfde niveau. Dat levert slechts meer van hetzelfde. De oplossing binnen het paradigma dat het probleem veroorzaakt laat ingesleten grondstellingen in stand. De oplossing moeten we zoeken in een hele andere constellatie. Bijvoorbeeld die van volwassen bloedverwanten of levenspartners. Gelijkwaardigen die zorgdragen voor het eigen gedrag. Hiervan zijn er voorbeelden te over, zoals open source netwerken, forums en hoe vrijwilligers werken. Ook op het slagveld is helemaal geen ouder-kind relatie. Daar is wederzijdse afhankelijkheid, sociale controle, discipline en tegenwoordigheid van geest.

Metaforen die ongelijkwaardigheid aanmoedigen zijn een verarming, geen verrijking. Ze bevorderen onvolwassen gedrag. Het promoten van een ouder-kind relatie maakt dit alleen maar erger. Hoe is het dan toch mogelijk dat alle gelovigen in de noodzaak van een hiërarchie blijven vastklampen aan dit paternalistische beeld? Dat is een vraag die iedereen voor zichzelf mag beantwoorden. En hoe komen we hiervan af? Door te stoppen met elkaar betuttelende beelden aan te praten en terug te gaan naar de tekentafel om de organisatie opnieuw uit te tekenen. Een simpele formule gebaseerd op een radicaal andere gedachte. De gedachte dat we niet minder maar juist meer management nodig hebben. Dan ontstaat een organisatie waar iedereen zichzelf stuurt en begeleidt.

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Hugo bedankt, een scherpe column die mij aan het denken heeft gezet. Ik mag ook graag metaforen gebruiken, maar zal daar vanaf nu zeker voorzichtiger mee zijn. Ik ben het helemaal eens met je onderbouwing en visie dat je met een groep mensen/organisatie niet een parallel moet trekken naar een individu. Want de eerste heeft geen verantwoordelijkheidsgevoel en de laatste wil je er juist op aanspreken. En daarom zou de genoemde metafoor uit de ‘verwaarloosde organisatie’ misschien wel heel goed op kunnen gaan, om individuele medewerkers op hun infantiele/onverantwoordelijke gedrag te wijzen. Want sinds ik kinderen heb is mij duidelijk geworden dat grote mensen gewoon grote kinderen zijn. Ze hebben dezelfde ingredienten; grensoverschrijdend gedrag, afschuiven van verantwoordelijkheid en onbesef en dus hebben ze behoefte aan duidelijkheid en bewustwording.

Dag Bas,

Dank voor je reactie. Grote mensen gedragen zich soms als kinderen. Het verschil tussen gedragen als en zijn is het verschil tussen aanspreken en afvallen. Dat laatste zal altijd averechts werken. Gelukkig gedragen grote mensen zich ook wel eens als …. volwassenen.

Je hebt het nog steeds over medewerkers aanspreken. Wie gaat leidinggevenden dan aanspreken? Die gedragen zich minstens net zo vaak als kinderen. Wie gaat hun sturen en begeleiden? Je reactie is nog steeds vanuit een ongelijkwaardige hierarchie.

Groet, Hugo

Ik geloof wel dat mensen gelijkwaardig zijn, maar niet gelijk. En dat bij een rol die je hebt, bepaalde kwaliteiten en verantwoordelijkheden horen. En een leidinggevende heeft nou eenmaal meer verantwoordelijkheid dan zijn ondergeschikten en zou ook andere kwaliteiten moeten hebben.

Als het goed (en dat is het inderdaad meestal niet), zijn leidinggevenden transparant en zelfkritisch genoeg, zodat de mensen om hun heen, hun kunnen en willen aanspreken op hun gedrag. Daarin zou hierarchie geen rol hoeven spelen, maar dat is sterk afhankelijk van de houding van de leidinggevende zelf.

Daarnaast is het wel sterk afhankelijk wat voor type organisatie het betreft. In een productiebedrijf zul je een andere managementstijlen hanteren dan in een bedrijf die zakelijke diensten verleent. In de laatste zullen de mensen zelfsturender kunnen opereren. Neemt niet weg dat ook in een productiebedrijf meer verantwoordelijkheid en richtlijnen beter zullen werken dan de zoals nu meestal gehanteerde regeltjes/verboden.

Inderdaad, een scherpe column van Hugo. Hij stelt terecht de vraag waarom de ouder-kind-metafoor zo vaak van stal wordt gehaald. Ik denk omdat ie heel bekend is en door papegaaien-praat. Net als het beeld dat Bas heeft over een leidinggevende, namelijk iemand die “nou eenmaal meer verantwoordelijkheid heeft dan zijn ondergeschikten.” Een leidinggevende heeft volgens mij andere verantwoordelijkheden dan zijn of haar onderschikten. Maar of dat er meer zijn?

Toon alle 4 reacties
x
x