Channels

Het verschil tussen stellen en realiseren zit hem doodeenvoudig in drie woorden. Deze drie woorden maken het verschil. Commitment, volharding en mededogen. Het eerste woord is heel belangrijk. Zonder het eerste woord gebeurt er niets. Het tweede woord is van cruciaal belang. Als je het tweede woord vergeet, dan is de kans groot dat het mis gaat met je doelen. En het derde woord, tja, als je het derde woord achterwege laat, dan maak je het jezelf wel heel moeilijk.

Commitment is een woord dat velen van ons waarschijnlijk vaak gebruiken. Maar gebruik je ook ‘volharding’ en ‘mededogen’? Die woorden zijn in combinatie met elkaar minder bekend. Maar voordat ik je het geheim achter deze drie belangrijke woorden vertel, eerst nog even de betekenis van de woorden.

Commitment
Sorry, dat ik voor het Engelse woord kies, maar ik weet geen goede Nederlandse vertaling voor commitment. Waar gaat het om bij commitment? Commitment gaat om verbinden en om betrokkenheid. Om je verantwoordelijkheid ergens voor nemen. Maar het heeft ook te maken met zoiets als ‘actiebereidheid’. En dat alles gericht op het realiseren van een doel.
Kort gezegd betekent commitment dus eigenlijk dat je de verantwoordelijkheid neemt om je actiegericht te verbinden aan het realiseren van een doel.

Lees ook:

Stop met pushen en sleuren, start met een goed gesprek.

Volharding
De betekenis van dit woord staat misschien wel gelijk aan het woord ‘discipline’. Omdat discipline als woord vaak veel weerstand oproept, gebruik ik dat maar niet. Maar ik bedoel het feitelijk wel. Andere woorden voor volharding zijn ‘standvastig’, ‘aanhoudend’, ‘onvermoeibaar’, ‘moeilijkheden trotserend’ en ‘vasthoudend’.
Kort gezegd betekent volharding dus eigenlijk dat je het niet opgeeft!

Mededogen
Mededogen lijkt op ‘medelijden’ en ook op ‘medeleven’. De betekenis is echter toch een beetje anders. Daar waar medelijden en medeleven vooral gericht is op ‘meevoelen’ in een bepaalde situatie, heeft mededogen vooral te maken met ‘het begrijpen’ van een bepaalde situatie zonder daarover te oordelen. Mededogen heeft te maken met menslievendheid.
Kort gezegd betekent mededogen dus eigenlijk dat je met liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf en naar anderen kijkt zonder te (ver)oordelen.

Het geheim ontrafeld!

Als er geen commitment is op het doel dat je wilt bereiken, dan gebeurt er niets. Het doel dat je wilt bereiken moet dus op een of andere manier voorzien in een behoefte. Zonder ‘voelbare’ behoefte ga je geen verbinding aan met je doel. Nu is commitment misschien al een loos woord gewoorden, zoals ook de slogan ‘afspraak is afspraak’ dat is. Die slogan kom je bijna overal tegen, maar de vraag is of mensen er echt commitment op hebben. Commitment, een echte verbinging met je doel, is van wezenlijk belang voor het realiseren ervan.

Zonder volharding komt er niets van je doel terecht! Het kost je waarschijnlijk geen enkele moeite om daar voorbeelden van te vinden. Hoe vaak ben je al van plan geweest om te gaan sporten, te stoppen met roken, af te vallen, om nu eindelijk eens je administratie op orde te brengen en te houden? Voor de meeste mensen is het lastig om bij tegenslag door te gaan. Maar niet alleen bij tegenslag. Een nieuwe routine in je gedrag integreren gaat niet vanzelf. Daar heb je volharding bij nodig!

Met mededogen zet je jezelf weer op het juiste doelpad! Je herkent vast de situaties wel waarin je echt voornemens was om dat belangrijke doel te realiseren. Je had je commitment eraan gegeven en je was vast van plan om je daar aan te houden. Maar voordat je er erg in had, was je weer teruggevallen in je oude routine. Dat maakt niets uit, dat overkomt ons allemaal. Dat is menselijk! Daarom is mededogen van cruciaal belang! Met mededogen accepteer je liefdevol en vriendelijk dat je van je doelpad bent afgegaan. Je zet jezelf weer terug in je commitment en gaat opnieuw met volharding je doel realiseren!

Zo maak je de cirkel rond!

Voor korte en lange termijndoelen, de woorden commitment, volharding en mededogen helpen je! Ze helpen je om je doelen echt te realiseren. De woorden ‘zeggen’ is echter makkelijker dan de woorden ‘doen’. Om de woorden ‘te doen’ is vaak meer nodig dan het er even ‘over hebben’. Daarom ga ik daar een volgend keer dieper met je op door!

Veel inspiratie!

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

Reacties

Is dit niet stiekem uit de Bijbel gejat :) ?

@ Wilko van der Veen: tuurlijk! Uiteindelijk komt alles daar vandaan :).

Beste Veron

wat mij betreft uit het hart gegrepen
volgen mij de stijl om jezelf en je mensen betrokken te blijven houden bij het doel
kan zijn dat het iets meer tijd kost, maar het doel wordt wel gehaald met behoud van consistentie in de organisatie
hierdoor is de kans dat het echt beklijft veel groter

Winand Kissels

Wilco, Werner en Winand, bedankt voor jullie reacties.
En nee, Wilco, ik heb het niet stiekem uit de bijbel gejat. Het kan overigens best zijn dat het daar ook in staat.
Is dat echt zo Werner? Dat uiteindelijk alles uit de bijbel komt?
Ja Winand, misschien lijkt het in eerste instantie meer tijd te kosten. Maar je hebt helemaal gelijk, die tijd wordt dubbel en dwars terugverdiend!

In trainingen laat ik mensen hiermee oefenen. Ze kiezen een persoonlijk doel, iets dat ze al heel lang graag willen. Ze committeren zich er ook aan. Het merendeel van de mensen heeft ook de intentie om te volharden, maar in de praktijk blijkt het moeilijk om dat vol te houden. Het vraagt een continue sturing om doelen, waar verandering van gedrag een noodzaak is, gerealiseerd te krijgen. De drie woorden hebben daar zeker bij!

Hartelijke groeten,

Veron Goemans

Beste Veron

Gods dank, dat je dit schreef tot nu in 2016 haal ik profijt ervan.
Ik ga beginnen met een management cursus om mijn organisatie te ontplooien. Ik voel deze drie belangrijke woorden in mijn hart. En ik wil mijn verzoek brief
met deze woorden laten luiden. Hoop dat u mijn reactie leest. Ik verwacht een mail van u. Dank u wel Veron. En wil graag de andere schrijven van u van 2011 tot 2016 lezen. Groeten.

Toon alle 5 reacties
x