Tell compelling stories to move men!

Columns

Een aansprekend verhaal. De ondernemer heeft het nodig om investeerders te trekken. De directeur om iedereen achter de visie te krijgen. De manager om de medewerkers te motiveren. De verkoper om klanten te binden. Het individu om met anderen te delen.

Dream no small dreams for they have no power to move the hearts of men – Goethe

Mensen bind je door een aansprekend verhaal te vertellen, dat ze raakt en in beweging brengt. Verhalen hebben het vermogen te inspireren, motiveren, bezielen en mobiliseren. Maar hoe kom je tot een aansprekend verhaal?

Een bijzondere vorm van communiceren
Het doel van communicatie loopt uiteen van informeren tot involveren. Bij informeren staan vooral feiten en ratio centraal. Bij involveren vooral betekenis en gevoel. De toehoorder geeft betekenis aan het verhaal...

Meer over Missie en visie