We hebben inspirerende leiders met lef nodig

Columns

A-morele leiders creëren “toxic cultures”. We hebben inspirerende leiders nodig. Wat is daarvoor nodig? Moreel leiderschap met lef en een duidelijk verhaal!

Een aaneenschakeling van oorzaak en gevolg omspant de wereld. Milieuvervuiling leidt tot klimaatverandering, landbouwsystemen raken ontregeld, er breekt hongersnood uit, de samenleving raakt ontwricht. De keten van oorzaak en gevolg geeft een wereldwijde migratiegolf van ongekende omvang. De komst van migranten creëert angst en onvrede en zorgt voor politieke aardverschuivingen.  Er is uiteenlopende kennis en kunde nodig om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. 

Het is tijd voor een nieuwe generatie van leiders, leiders met lef en oog voor alle aspecten van duurzaamheid. Leiders die inspireren om m...


Meer over Leiderschap