Management als wetenschap.

Columns

Periodiek laait de discussie op over de vraag of management wel of geen vak en wetenschap is. Recentelijk kopte een artikel in Harvard Business Review nog: 'No, management is not a profession.' Deze column is een antwoord op een artikel uit 2005 met de titel ‘Is management a profession?’ Ook op deze site is er regelmatig aandacht voor dit onderwerp. Denk bijvoorbeeld aan de reeks artikelen uit 2005 waarin Gyuri Vergouw antwoord zocht op de vraag over Managementconcepten: mode of wetenschap?

In tijden dat de discussie oplaait, ontstijgt de strijd nauwelijks het niveau van 'welles-nietes'. Voorstanders van verwetenschappelijking proberen aan te tonen dat management wel degelijk een wetenschap is; tegenstanders beargumenteren het tegendeel. Beide partijen verzanden vaak in nutteloze vergelijk...

Willem Mastenbroek
Lid sinds 2019
Management verwetenschappelijken? Vanuit praktijkervaringen ie er volgens mij een ontwikkeling van kennis over tal van belangrijke onderwerpen als organisatie ontwerp, cultuurverandering, supplychain management, kwaliteit van communicatie en samenwerking, missie, visie en kernwaarden. Ik zie ook de betere koppeling van deze onderwerpen met het primaire proces van produktie, dienstverlening en concurrentiekracht als een vooruitgang in de managementdisciplines.

Tegelijk is het beeld zeer verwarrend: Een doolhof van hypes, prietpraat, indrukwekkend ogende modellen en geleerd geleuter. Maar in dat doolhof zijn wel enkele belangwekkende inzichten en ervaringen te vinden die het nodige houvast verschaffen.

Zo gaat dat kennelijk in de wetenschap. De alchemisten in de middeleeuwen, die van lood goud wilden maken, leverden bijdragen aan de huidige scheikunde. Astrologen, sterrenwichelaars en astrale toekomstvoorspelers waren de voorlopers van de astronomen. Mooi om te lezen hoe ook Wouter in het verleden kijkt om de huidige situatie te doorgronden!

Of eenduidige definities en begrippen mogelijk zijn is voor mij de vraag. Immers hoe weten we of de gekozen begrippen de goede zijn. En hoe krijgen we temidden van de huidige verwarring de handen ervoor op elkaar? Begrippen en definities moeten volgens mij tot stand komen op basis van hun bewezen verbinding met inzichten leidend tot effectieve toepassingen. Op deelgebieden is dit al mogelijk. Het betreft collectieve leerprocessen van communities van professionals waar soms ook wetenschappers deel van uitmaken.

Het antwoord op de vragen van Wouter: “Hoe orde te scheppen in deze grote verwarring. Waar begin je?” beantwoord ik dus met: Wissel met mede-professionals ervaringen en inzichten uit. Doe mee in het collectieve leerproces waar ik deze site ook een onderdeel van vind.
Jos Steynebrugh
De vraag waar te beginnen is simpel: in de boekenkast. Voor een heleboel management items is uitbundig literatuur en onderzoek beschikbaar. Maar als je (bijvoorbeeld) denkt dat Lagarias een broertje van Ischias is, zul je over Span of Control nooit veel weten. Dan "doe je maar een toetje" en dat geeft uiteraard een hoop management rommel met alle narigheid vandien. Hetzelfde kan ik zeggen over kwaliteitzorg en andere te managen bedrijfs processen. Maar vaak lijkt het erop dat managers net zolang aan de besparingsknoppen draaien totdat klanten serieus gaan protesteren. En dan moeten Tros Radar, Joup of de rechter zich ermee bemoeien tot er iets verandert.

Groet,
Jos Steynebrugh
Marketing & Innovatie Consultant
Simonne Vermeylen
Lid sinds 2019
Zijn al deze aspecten nu net niet de voedingsbodem waarop het nieuwste "hypeboek" kickt: Bullshit management? Management verdient beter, maar dan moeten we ophouden met oorzakelijke verbanden te zoeken of te pretenderen dat ze er zijn. Er wordt heel wat geleuterd, inderdaad, maar er wordt ook veel zinnigs gezegd. Waarom lezen zo weinig managers dat? En waarom is er niet meer kritische zin aanwezig bij diegenen die er zwaar voor worden betaald, maar ook bij de bedrijven die kritiekloos betalen en zelden de moeite doen om de vooronderstellingen, methodes, modellen van adviseurs kritisch tegen het licht te houden.
Er bestaan voldoende kritische artikels, benaderingen, originele mensen om boeken zoals Bullshit Management volstrekt overbodig te maken. Kunnen we die strijd samen aan?
Willem Mastenbroek
Lid sinds 2019
Beste Simonne

De managementwetenschappen zijn een doolhof. We zijn het spoor goed kwijt geraakt. Zie het <a href="http://www.managementsite.nl/9578/strategie-bestuur/kloof-tussen-theorie-praktijk.html" rel="nofollow">afscheidscollege van Godfroij</a>.

Wat is zinnig wat is onzin? Op ManagementSite proberen we hierachter te komen. De echte wijsheid vinden we hier vooral in ervaringen, in DOEN en in praktische voorbeelden.

Het mooie is dat daar ook patronen in voorkomen die het nodige houvast geven. In onze kennisbank laten we daar meer van weten. Op deze manier gaan we op deze site de strijd aan!

Willem Mastenbroek
Hoofdredacteur ManagementSite

Meer over Management modellen