Leiderschap, niet afschaffen please!

Columns

Waarom hebben wij leiders nodig? Wie naar wetenschappers luistert krijgt een helder antwoord. Zo laat de beroemde primatoloog Frans de Waal weten dat leiders nodig zijn om te bemiddelen bij geschillen. Bij ons mensen gaat het erom een evenwicht te vinden tussen (a) de wil tot macht van individuen of groepen, en (b) het verlangen om macht onder controle te houden. Zouden we dat niet doen, dan domineert het ene individu het andere of de ene groep de andere. Leiderschap is kennelijk onze uitvinding om samenlevingen in stand te houden en de zwakkere te beschermen tegen de sterkere. Het betekent dat onze leiders, of ze nu in de politiek de leiding hebben of op andere plekken, steeds aan vergelijkbare eigenschappen moeten voldoen. Al zal het gewenste leiderschap per context verschillen. Een groe...

jozef
Mooie uiteenzetting. Wat Mandela betreft, is het wel bekend dat hij een onvermoeibare rokkenjager was. Dus toch een beetje alfamannetje? of niet?

Meer over Leiderschap