Hoe AI de consultancybedrijven uitdaagt

Cover stories

Voor veel organisaties in de private en publieke sector hebben consultancybedrijven altijd een essentiële rol gespeeld om complexe problemen op te lossen, strategieën te ontwikkelen en efficiëntie te verbeteren. Echter, met de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI), worden deze traditionele consultancybedrijven geconfronteerd met een groeiende dreiging die hun positie kan ondermijnen. Hier zijn enkele voorbeelden waarom AI een bedreiging vormt voor de bestaande consultancybedrijven en hoe hierop te anticiperen.

Maatwerk

AI stelt organisaties in staat om op maat gemaakte oplossingen te creëren die zijn afgestemd op  specifieke behoeften en uitdagingen.

Terwijl traditionele consultancybedrijven vaak een breed scala aan diensten aanbieden, kunnen AI-systemen worden geprogrammeerd en getraind om zeer gespecialiseerde taken uit te voeren. Dit betekent dat organisaties niet langer gebonden zijn aan de algemene benaderingen die consultancybedrijven bieden, maar in plaats daarvan oplossingen kunnen krijgen die nauwkeurig zijn afgestemd op hun unieke situatie. Organisaties zullen hiervoor wel zelf kennis en ervaring moeten verwerven hoe AI hiervoor in te zetten.

Datagedreven besluitvorming

AI biedt de mogelijkheid om enorme hoeveelheden gegevens te analyseren en te interpreteren op een schaal die voorheen onmogelijk was. Dit stelt organisaties in staat om datagedreven beslissingen te nemen zonder de noodzaak van uitgebreide handmatige analyses door consultants.

AI-systemen kunnen trends identificeren, voorspellingen doen en aanbevelingen genereren op basis van gegevens, waardoor consultancybedrijven minder nodig zijn voor dit aspect van het adviesproces. Datakwaliteit en inzicht en transparantie (menselijk toezicht) hoe AI tot een besluit of voorspelling is gekomen zijn noodzakelijke voorwaarden.

Snelheid

AI-systemen kunnen taken uitvoeren met een snelheid en schaalbaarheid die ver voorbij gaan aan wat menselijke consultants kunnen bereiken. Terwijl menselijke consultants beperkt zijn tot de hoeveelheid werk die ze in een bepaalde tijd kunnen verrichten, kunnen AI-systemen gelijktijdig enorme hoeveelheden gegevens verwerken en analyses uitvoeren. Dit maakt het mogelijk om adviesdiensten sneller en op grotere schaal te leveren, wat een voordeel kan zijn voor organisaties die behoefte hebben aan onmiddellijke oplossingen en snelheid in hun besluitvormingsproces.

Efficiency

In een artikel in mei 2023 werd geschreven dat ASML verwacht dat de tarieven van dienstverleners zullen dalen door de impact van AI. Hierbij wordt o.a. verwezen naar een artikel in fd: “De tekstverwerking van juristen kan met AI veel beter en goedkoper.”

Traditionele consultancybedrijven brengen vaak aanzienlijke vergoedingen in rekening voor hun diensten, wat voor sommige organisaties financieel onhaalbaar kan zijn. AI daarentegen kan worden ingezet tegen lagere kosten. Dit maakt AI aantrekkelijk voor bedrijven die op zoek zijn naar adviesdiensten zonder de hoge kosten die traditioneel gepaard gaan met consultancy.

Veranderende rol 

Terwijl AI de behoefte aan traditionele consultancydiensten kan verminderen, betekent dit niet noodzakelijkerwijs het einde van consultants. In plaats daarvan kan het de rol van consultants veranderen naar meer die van facilitators en experts in het toepassen, implementeren en beheren van AI-systemen.

Consultants kunnen zich specialiseren in het adviseren van organisaties over hoe ze het beste kunnen profiteren van AI-technologieën en hoe ze deze kunnen integreren in hun bedrijfsprocessen. Een studie naar de productiviteit van consultants die AI zelf gebruiken laat zien dat deze sneller en beter presteren. Echter, wanneer consultants AI niet op de juiste manier gebruiken vergroot dit de foutkans. Het niet op de juiste manier gebruiken wordt hierbij uitgelegd als weten hoe en waarvoor je AI moet inzetten.

Een duidelijke handleiding of instructie hoe je dat het beste kunt bepalen is er niet. Bij een taak waarbij de deelnemers de retailstrategie moesten analyseren aan de hand van gespreksnotities en financiële gegevens in een spreadsheet, bleek uit een evaluatie van de juistheid dat de prestaties in de groep met toegang tot AI “behoorlijk” achteruit gingen - een bevinding die wordt toegeschreven aan gebruikersfouten (van consultants) en niet aan technologische tekortkomingen.

AI-verordening

Om je werk als AI-consultant op een verantwoorde manier uit te voeren is een goed begrip van de AI-verordening noodzakelijk. Deze wet verdeelt AI-systemen in risicocategorieën, waarbij hoog-risico systemen strikte eisen hebben voor datakwaliteit, documentatie, transparantie en menselijke supervisie. Verboden AI-toepassingen omvatten manipulatieve en schadelijke systemen. Hoog-risico systemen moeten een conformiteitsbeoordeling ondergaan en een CE-markering krijgen. Nationale toezichthouders zorgen voor naleving, met hoge boetes voor overtredingen. De verordening benadrukt ook ethische overwegingen zoals privacy en non-discriminatie.

Samenvattend

Hoewel AI zeker een bedreiging vormt voor de bestaande consultancybedrijven, biedt het ook kansen voor vernieuwing en groei.

Consultants die zich aanpassen aan deze veranderende omgeving en hun expertise combineren met AI-technologieën, kunnen nog steeds waardevolle diensten leveren aan organisaties die streven naar vernieuwing en verandering in een steeds meer gedigitaliseerde en door AI beïnvloede wereld. Het op de hoogte zijn van de AI-verordening is belangrijk om AI op de juiste manier (ethisch verantwoord en volgens wetgeving) toe te passen.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Meer over Organisatieadvies en consultancy