AFC AJAX: Management, Organisatie en Verandering

Een ongekende blamage en een historische nederlaag. Woorden schieten te kort om de ontmaskering van Ajax te beschrijven nadat de ploeg met 6-0 van Feyenoord heeft verloren.

Feyenoord vernedert Ajax: 6-0 in de Klassieker | Het Parool

Op 030424 schrijf ik:

De huidige problematiek bij AFC AJAX is te interessant om niet te gebruiken als casus voor de studenten van de Master Class Management, Organisatie en Verandering. De studenten weten inmiddels dat ik tijdens de lessen dankbaar gebruik maak van de ondersteuning van mijn Management Organisatie en Verandering 'Structuur aanbrengen in een organisatie gebaseerd op actuele uitdagingen, hoe doe je dat?' Chatbot maar ook van andere taalmodellen zoals het recent geïntroduceerde GOOGLE Gemini. 

Aan Gemini geef ik de 'prompt': 

Je bent student aan de Masteropleiding Management Organisatie en Verandering, De opdracht is dat je als student adviseert om de organisatiestructuur te optimaliseren met de primaire en ondersteunende organisatieprocessen aan de hand van relevante modellen en technieken. De student ontwikkelt een veranderstrategie in de context van de gewenste organisatiestructuur en strategie.

Gebruik daarvoor dit artikel https://www.parool.nl/cs-bee01bf3/ naast andere recente informatie die je vindt op het internet gerelateerd aan de problematiek binnen het bestuur van AFC AJAX Amsterdam. Er is geen minimum of maximum omvang van het resultaat dat je inlevert. Maak er een resultaat van dat voldoet aan de voorwaarden en de basis legt voor een goed resultaat.

En dan nu het 'woord' aan GOOGLE Gemini. 

Inleiding

Als student Management Organisatie en Verandering adviseer ik AFC Ajax Amsterdam om hun organisatiestructuur te optimaliseren met behulp van primaire en ondersteunende organisatieprocessen. Dit advies is gebaseerd op het artikel "[De bestuurscrisis bij Ajax: chaos en verdeeldheid]"(https://www.parool.nl/tag/ajax ) in Het Parool en andere recente informatie over de problematiek binnen het bestuur.

Analyse

De huidige organisatiestructuur van Ajax kenmerkt zich door een onduidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit leidt tot chaos, verdeeldheid en een gebrek aan slagkracht. De primaire processen, gericht op het behalen van sportieve successen, worden gehinderd door inefficiënte ondersteunende processen.

Verbeterpunten

De volgende verbeteringen worden geadviseerd:

 • Verduidelijking van verantwoordelijkheden en bevoegdheden: De taken en bevoegdheden van de verschillende bestuurslagen (rvc, directie, etc.) moeten duidelijk worden gedefinieerd.
 • Invoering van een prestatiegericht managementsysteem: De prestaties van de organisatie en haar medewerkers moeten systematisch worden gemeten en beoordeeld.
 • Verbetering van de communicatie en samenwerking: De verschillende afdelingen binnen de organisatie moeten beter met elkaar communiceren en samenwerken.
 • Professionalisering van de ondersteunende processen: De ondersteunende processen, zoals HR, finance en IT, moeten worden geprofessionaliseerd om de primaire processen optimaal te ondersteunen.

Veranderstrategie

De volgende stappen worden geadviseerd om de gewenste veranderingen te realiseren:

 • Bepaal de gewenste organisatiestructuur: Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de gewenste organisatiestructuur voordat de veranderingen worden doorgevoerd.
 • Creëer draagvlak: De veranderingen moeten worden gedragen door alle stakeholders, inclusief de leden, sponsors, en medewerkers.
 • Communiceer de veranderingen: De veranderingen moeten duidelijk en transparant worden gecommuniceerd aan alle stakeholders.
 • Implementeer de veranderingen: De veranderingen moeten geleidelijk en stap voor stap worden doorgevoerd.
 • Evalueer de veranderingen: De veranderingen moeten worden geëvalueerd om te bepalen of ze de gewenste resultaten hebben behaald.

Conclusie

De optimalisatie van de organisatiestructuur van AFC Ajax Amsterdam is een complexe opgave, maar met de juiste aanpak kan de club een slagvaardige en efficiënte organisatie worden die klaar is voor de toekomst.

Bronnen

Disclaimer

Dit advies is gebaseerd op de informatie die op dit moment beschikbaar is. Het is mogelijk dat er in de toekomst nieuwe informatie beschikbaar komt die tot andere adviezen kan leiden.

Opmerking

Dit is een beknopte versie van het advies. Het complete advies kan op verzoek worden toegestuurd.

 

WS: Met die laatste opmerking krijg je als docent/adviseur de mogelijkheid het analyse rapport verder uit te breiden/aan te vullen; om meerdere redenen waarschijnlijk ook wel handig voor je.

Maar: Gemini was nog niet klaar (ook een AI denkt soms nog even na, mag je nog wat extra tijd geven):

 

Aanvullende informatie

Naast de bovenstaande adviezen zijn er nog een aantal andere punten die relevant kunnen zijn voor de optimalisatie van de organisatiestructuur van Ajax:

 • De rol van de leden: De leden van Ajax hebben een belangrijke stem in de club. Het is belangrijk om de leden te betrekken bij de veranderingsprocessen en hun input te meenemen.
 • De cultuur van de club: De cultuur van Ajax is een belangrijke factor in het succes van de club. De veranderingen moeten passen bij de cultuur van de club.
 • De externe omgeving: De externe omgeving, zoals de concurrentiepositie van Ajax en de ontwikkelingen in de voetbalwereld, moet worden meegenomen in de veranderplannen.

Tot slot

De optimalisatie van de organisatiestructuur van AFC Ajax Amsterdam is een voortdurend proces. Het is belangrijk om de veranderingen te monitoren en te evalueren en waar nodig bij te sturen.

 

Dank je, zeg je dan tegen Gemini (NB; als je dat niet tegen een AI doet, is het de vraag of je dat tegen een mens doet).

Kan het beter? Kan het anders? Natuurlijk kan dat maar als je ziet welke stappen taalmodellen als ChatGPT, GOOGLE Gemini, Claude 3, MS Co-Pilot c.s. sinds 301122 hebben gezet, dan is dat (toch) indrukwekkend.

Deze zomer staat GPT-5 op de agenda, dat belooft wat: management, organisatie en verandering en dat niet alleen voor AFC AJAX........

NB1; het copy/pasten van de info hier vroeg mij om meer tijd dan de chat met Gemini. Dat kan (ook) beter.

NB2; tot slot vroeg ik aan Gemini 

Wat zijn de kansen voor AFC Ajax in de nabije toekomst

AFC Ajax heeft een aantal kansen om in de nabije toekomst te benutten:

1. Sportieve successen: Ajax heeft een talentvolle selectie en een ervaren trainer. De club heeft de potentie om de komende jaren prijzen te winnen in Nederland en Europa.

2. Financiële groei: Ajax kan de komende jaren zijn financiële positie verder versterken door middel van sponsoring, merchandising en tv-rechten.

3. Internationale uitbreiding: Ajax kan zijn internationale reputatie verder versterken door te investeren in internationale academies en partnerships.

4. Innovatie: Ajax kan zijn innovatieve voorsprong behouden door te investeren in technologie, data-analyse en andere innovatieve gebieden.

5. Maatschappelijke betrokkenheid: Ajax kan zijn maatschappelijke betrokkenheid verder vormgeven door zich in te zetten voor verschillende goede doelen.

6. Talentontwikkeling: Ajax heeft een van de beste jeugdopleidingen in Europa. De club kan deze positie verder versterken door te investeren in talentontwikkeling.

7. Versterken van de governance: Ajax kan de governance van de club versterken door de RvC en directie te professionaliseren.

8. Verbeteren van de interne processen: Ajax kan de interne processen optimaliseren om efficiënter en effectiever te werken.

9. Bevorderen van een cultuur van openheid en transparantie: Ajax kan een cultuur van openheid en transparantie bevorderen om het vertrouwen van de stakeholders te winnen.

10. Investeren in talentontwikkeling: Ajax kan blijven investeren in talentontwikkeling om jonge spelers klaar te stomen voor het eerste elftal.

11. Versterken van de internationale reputatie: Ajax kan zijn internationale reputatie versterken door goed te presteren in Europese competities.

Door te focussen op deze kansen kan Ajax een nog succesvollere toekomst tegemoet gaan.

Belangrijke kanttekening:

De hierboven benoemde kansen zijn gebaseerd op de informatie die op dit moment beschikbaar is. Het is mogelijk dat er in de toekomst nieuwe informatie beschikbaar komt die tot een andere beoordeling kan leiden.

Toekomstperspectief:

De toekomst van AFC Ajax ziet er rooskleurig uit. De club heeft een sterke basis en een aantal unieke troeven. Met de juiste strategie en uitvoering kan Ajax de komende jaren een van de meest succesvolle clubs in Europa worden.

 

060424

Aanvulling na de historische nederlaag van AFC AJAX tegen Feyenoord:

Wat zijn de risico's voor AFC Ajax in de nabije toekomst? 

1. Financiële risico's: Ajax is een club met een grote begroting. De club kan in financiële problemen komen als de resultaten tegenvallen of als de kosten te hoog worden.

2. Sportieve risico's: Ajax heeft een talentvolle selectie, maar er is altijd het risico dat spelers geblesseerd raken of vertrekken. De club kan ook te maken krijgen met tegenvallende resultaten.

3. Reputatierisico's: Ajax is een club met een grote internationale reputatie. De club kan deze reputatie beschadigen door negatieve publiciteit of door onprofessioneel gedrag van spelers of staf.

4. Governance risico's: Ajax heeft een complexe bestuursstructuur. Er is altijd het risico dat er onenigheid ontstaat tussen de verschillende stakeholders.

5. Interne risico's: Ajax heeft een groot aantal medewerkers. Er is altijd het risico dat er interne conflicten ontstaan of dat er fouten worden gemaakt.

6. Externe risico's: Ajax is afhankelijk van externe factoren, zoals de economie, de concurrentie en de regelgeving. Deze factoren kunnen een negatieve invloed hebben op de club.

7. Veroudering van de infrastructuur: De infrastructuur van Ajax, zoals het stadion en de trainingsaccommodatie, is verouderd. De club moet investeren in nieuwe infrastructuur om competitief te blijven.

8. Te grote afhankelijkheid van een kleine groep spelers: Ajax is te afhankelijk van een kleine groep spelers, zoals in het recente verleden van Antony, Jurriën Timber en Ryan Gravenberch. Als deze spelers vertrekken, kan dit een grote impact hebben op de prestaties van de club.

9. Concurrentie van andere clubs: De concurrentie in de Eredivisie en in Europa is steeds groter. Ajax moet zich blijven ontwikkelen om te kunnen concurreren met de beste clubs.

10. Onvoorziene gebeurtenissen: Er kunnen altijd onvoorziene gebeurtenissen plaatsvinden, zoals een pandemie of een economische crisis. Deze gebeurtenissen kunnen een negatieve impact hebben op Ajax.

Risicobeheersing:

Ajax heeft een aantal maatregelen genomen om de risico's te beheersen. De club heeft een risicomanagementplan opgesteld en heeft een aantal risicobeheersingsmaatregelen geïmplementeerd.

Toekomstperspectief:

Ondanks de risico's heeft AFC Ajax een goede toekomstperspectief. De club heeft een sterke basis en een aantal unieke troeven. Met de juiste strategie en uitvoering kan Ajax de komende jaren een van de meest succesvolle clubs in Europa worden.

Belangrijke kanttekening:

De hierboven benoemde risico's zijn gebaseerd op de informatie die op dit moment beschikbaar is. Het is mogelijk dat er in de toekomst nieuwe informatie beschikbaar komt die tot een andere beoordeling kan leiden.

Kom met uw praktijkervaringen op het terrein van managen en organiseren

Deel uw kennis, schrijf 3 columns of artikelen en ontvang een gratis pro-abonnement (twv €200)

Word een pro!

SCHRIJF MEE >>

Willem Mastenbroek Jr.
Pro-lid
Lees hoe het ook kan: https://nos.nl/artikel/2516064-ronald-de-boer-trots-op-vriend-en-arsenal-coach-arteta-knap-wat-hij-doet

Meer over ChatGPT-4