Spring over je eigen schaduw!

Columns

Al sluipend doet zich in bepaalde terreinen van ons publieke domein een aantal ontwikkelingen voor. Die zich steeds nadrukkelijker beginnen te manifesteren. En waarvan de impact ontegenzeggelijk heftig is. En waar we moeite mee hebben om daar adequaat op te reageren. Op zich ook best begrijpelijk: lang hebben we in de luxe geleefd waarbij we beloond werden voor ons ‘bend over, here it comes again’ gedrag. Waar hebben we het dan over vraagt u zich af?

Vanuit mijn toezichthoudende stoel zie ik het volgende:
• Geld was in feite geen schaars goed. Subsidierelaties werden jaar op jaar verlengd. Redelijk vanzelfsprekend. We hebben onszelf geleidelijk aan laten transformeren tot een ‘subsidiejunk’. Waarmee het ook veel minder noodzakelijk was om te laten zien wat je daadwerkelijk deed met die mid...

Meer over Innovatief organiseren