Krimp als uitdaging

Columns

Onlangs mocht ik de rol van dagvoorzitter vervullen bij een ronde tafel conferentie over de gevolgen van krimp met als motto ‘krimp als kans’. Hoe we als maatschappij in zouden moeten spelen om thema’s als ontvolking, spookdorpen, vergrijzing en natuurlijk de financiële gevolgen die dat met zich mee zou brengen. En wat ons verdienmodel dan zou zijn opdat we al die verworven rechten ook later blijvend kunnen veroorloven. Zeker omdat tijdens die bijeenkomst heel duidelijk werd gepresenteerd dat de verhouding tussen werkenden en gepensioneerden (nu: 4/1) straks 2/1 is. Maar liefst een halvering!

Al gauw bleek dat we hier te maken hebben met een fundamenteel probleem. Alles in ons dagelijkse denken is namelijk gebaseerd op groei, op beter, op groter of op mooier. Als onze economie krimpt, dan ...

Chris
Goed stuk (sterke inhoud, tekstueel minder) waarin de spijker op zijn kop wordt geslagen. Krimp lijkt onvermijdelijk, maar moet tegelijkertijd geen 'containerbegrip' worden als duurzaamheid. Daarnaast is de juiste persoon op de juiste plek onmiskenbaar. Iemand die bruggen kan slaan tussen bedrijfsleven, wetenschap en politiek. En ook iemand die inziet dat het niet enkel om winst kan gaan. Niets voor de schrijver in kwestie van bovenstaande column?
IMG
Wat mij opvalt, is dat de verantwoordelijke burger niet in dit stukje voorkomt. Het is immers de burger die de krimp het meest aan den lijve zal voelen, niet de bestuurders, de wetenschappers, etc. Dat verzuim lijkt een soort kwetsende ongevoeligheid van sommige bestuurskundigen. Wat erger is, is dat de verantwoordelijke burger kennelijk geen rol heeft of kan hebben in de overwegingen rond ‘de krimp als kans’ en dat is verwijtbaar. Inzet van verantwoordelijk burgerschap is een onaangeboorde hoeveelheid hoog kwalitatieve duurzame energie die, mits juist ingezet, de bestuurders erg veel denkkracht, management - en de overheid veel gemeenschapsgeld kan besparen. Daarom is de werkelijke uitdaging hoe deze voorraad aan te boren. En, om in de beeldspraak te blijven, er is zich opwaartse druk aan het ontwikkelen. Zou het daar wellicht over moeten gaan tijdens het Festival der Bestuurskunde: De Kracht van de Krimp, op 11-02-11?

Meer over Leiderschap