De overheid kan met veel minder geld toe

Columns

Terwijl je zo’n titel schrijft stel je vast dat Nederlanders niet erg warm lopen voor dit fenomeen. Onbegrijpelijk in een tijd van steeds maar nieuwe lastenverhogingen voor burgers en bedrijfsleven, waaraan alle politieke partijen meedoen.

Laten we een aantal verspillingen noemen:

  • Circa 350 adviesraden die vaak nauwelijks meer zinnige adviezen afscheiden, want slechts de grootst gemene deler telt. Noodzakelijk hervormingen blijven achterwege, alle belangen moeten tegen elkaar worden afgewogen, maar zonder pijn gaat niets meer in het onder schulden zuchtende Westen.
  • Het aantal bestuurslagen is afhankelijk of men Brussel meetelt zes a zeven. Naast de EU, hebben we de regering in Den Haag, provincies, regio’s, gemeenten, deelgemeenten en waterschappen. Niemand, zeker geen bestuurskundige, ka...
Dirk-Jan de Bruijn
Lid sinds 2008
Natuurlijk kan de overheid met minder toe. Uiteraard moet er gesnoeid worden. En zeker, er is sprake van (forse) bestuurlijke drukte. Dat is overigens niet nieuw! Maar beste Grimbert wat is wel mis in je opzet is hoe je de mensen dan mee denkt te gaan krijgen. Hoe je hen denkt te gaan inspireren. Hoe zij dan weer energie krijgen. Want om alleen maar te vertellen dat er gesaneerd, geschaaft of bezuinigd moet worden is (lang) niet genoeg. Behalve voor die ene verdwaalde boekhouder!
Grimbert RvT
Tja ik ben al jaren zelfstandig ondernemer en geen boekhouder, jij wel?. Ik voel mij alleen maar aangespoord om door te gaan zolang er mensen zijn die proberen problemen weg te zetten. Europa slaapt, schulden stapelen zich op, werkloosheid ook en wij blijven geloven in oplossingen van gisteren? Op wie zet jij je kaarten de gefragmenteerde politieke partijen, de bureaucratische werkgevers en overheid, of de snel slinkende vakbonden?
Dirk-Jan de Bruijn
Lid sinds 2008
Eens! Tuurlijk is het genant om te zien dat onze dames en heren politici actief zijn met micromanagement. Met korte termijn issues. Niemand die aggendeerd hoe ons land de welvaart ook in het derde decennium weet vast te houden. In een totaal veranderende wereld. Wel zeuren over hypotheekrenteaftrek of inkomensplaatjes.
Lid sinds 2020
Het zijn allemaal weer meningen en veelal niet meer dan vooroordelen.
Waar is de echte analyse van de problemen?
Wat zet u ervoor in de plaats, mijnheer Rost van Tonningen?
Hoe zet u een bestuur op, dat Nederland beter vorm geeft?
Begrijp ik uit uw afkeer van de middenpartijen, dat u vindt dat PVV en SP samen het juiste antwoord hebben?

Kortom: laat nu eens zien wat u wilt en kunt, in plaats van af te geven op anderen!
Lex van Haarlem
Hallo Grimbert,

Jouw essay "Hoe verder?" heb ik inmiddels met belangstelling gelezen.

Op een site als deze houd ik meer van scherp geformuleerde en kritische discussies dan van het geven van complimenten. Toch zeg ik nu:

De gekozen essay-vorm en evenwichtige schrijfstijl vielen bij mij zeer goed in de smaak. Je schetst een heldere kijk op het ontstaan en de actuele werkelijkheid van het Poldermodel, zonder onnodige quasi-onderbouwingen en schoolmeesterachtige of interessantdoenerige voorbeelden (zoals in veel management-literatuur), maar ook nergens ga je te kort of ongenuanceerd door de bocht.
De inhoud en rode draad van jouw betoog zijn duidelijk en komen op een gedegen en consitente wijze voor het voetlicht. En het leest nog lekker ook.

In zijn reactie van 20 augustus zegt Dirk-Jan de Bruijn: "wat ik wel mis in je opzet is hoe je de mensen denkt mee te krijgen. Hoe je hen denkt te inspireren. Hoe zij weer energie krijgen".
Uit de slotwoorden in jouw boek maak ik echter op dat het niet jouw bedoeling is om met dit werk een overtuigende en oplossingsgerichte leidersvisie te etaleren. Jij wilt mensen vooral aan het denken zetten. Dat lijkt mij een goede keuze.

Mensen aan het denken zetten is jou wel toevertrouwd. In talloze discussies op jouw site Pluspost.nl is jou dat in de afgelopen paar jaar bij mij in elk geval prima gelukt.
Daarom zeg ik nu: "zelfs ondanks dat al ruim geproefde genoegen, ben ik blij dat jij nu ook dit essay hebt geschreven en dat ik het heb gelezen".

Met vriendelijke groet, Lex
Grimbert RvT
Aan Niels, Lex en Dirk jan
lees svp mijn opinieartikel in Trouw van aanstaande maandag 3/9 (advies aan de kabinetsformateur)
Tony de Bree
Lid sinds 2019
Grimbert, goed overzicht van de huidige situatie in Nederland. Ik kan daar zonder enige moeite de situatie in de financiele sector zoals je weet aan toevoegen. Ook daar wordt iedere fundamentele verandering tegengehouden door de door jou terecht geconstateerde melasse van belangengroepen, ex-politici bij banken, toezichthouders, in commissies en lobbygroepen. Het lijkt er op dat het enige middel is gebruik te maken van alterrnatieve media zoals youtube, twitter en sites als deze feiten om mensen van anderssoortige meningen en feiten te voorzien. Zoals we bij Pluspost deden.

Als er steeds meer alternatieve media worden ingeschakeld zoals social media zal duidelijk worden dat we inderdaad een beetje moeten dimmen als we het over zuid-europa hebben mbt belangenversnelling, fraude en corruptie. De eerste stap richting verandering is nog steeds het op grote schaal organiseren van alternatieve informatiebronnen en media. Om andere geluiden, meningen en feiten te laten horen dan wat er via de staatsmedia over je uit wordt gestort!

Mvg
Tony
Twitter: @dagboekbankier

Meer over Overheid