Den Haag leeft zijn eigen werkelijkheid

Columns

Nu het kabinet Rutte 2 een valse start heeft gemaakt met aankondiging van buiten proportionele lastenverzwaringen voor de burgers en drastische nivellering van inkomens is goede raad duur. De kloof met de burgers is in een enkele week zeker voor VVD kiezers maar ook - zij het nog in mindere mate -  voor de PvdA achterban tot drastische proporties uitgegroeid.

Als ook blijkt dat de woningmarkt niet in beweging zal komen, de arbeidsmarkt vrij guur wordt met  ingrijpende beperking van ontslagvergoedingen en WW limitering tot een jaar, zal ook bij de sociaal democraten het besef toenemen dat van deze regeringsplannen weinig goeds is te verwachten. Daarbij komt nog dat de exploderende zorgkosten met de voorgenomen plannen allerminst onder controle zullen komen, want er bestaat met de nieuwe ide...

Lex van Haarlem
Hallo Grimbert,

Het spreekt mij zeer aan dat jij de inzichten van Manfred Kets de Vries erbij haalt om de (anderszins onbegrijpelijke) onevenwichtigheid en kortzichtigheid van ziend-blinde of irrationele leiderschapstijlen te bestuderen en in het bijzonder om de laatste capriolen te verklaren van het leiderschap in Den Haag.

In het licht van de inzichten van Kets de Vries wordt duidelijk dat we zonder het duurzaam en welbewust werken aan bewustzijnsontwikkeling niet veel hoeven te verwachten van een wezenlijke vernieuwing van de (leiderschaps)cultuur in de polder zoals jij deze schetst.
Het werkt echter niet om bewustzijnsontwikkelingsprocessen zoals bedoeld in de visie van Kets de Vries van bovenaf - jammer voor socialisten - of door marktwerkingsmechanismen - jammer voor liberalen - aan mensen aan te bieden of op te dringen. Op dit vlak kunnen socialisten en liberalen elkaar een hand geven, zoals zij nu dus ook gedaan hebben, maar dit terzijde.
Mensen zijn in termen van integriteits- en bewustzijnsontwikkeling zoals bedoeld door Kets de Vries nu eenmaal niet van buitenaf 'vervolmaakbaar'. Hooguit als er sprake is van voldoende drang van binnenuit zullen mensen zelf aan de slag gaan met hun eigen proces van integriteits- en bewustzijnsontwikkeling.

Het goede nieuws is dat in de huidige samenleving steeds meer individuele mensen hiervoor welbewust kiezen.
De leiderschaps- en poldercultuur waarop jij jouw kritiek richt, werkt echter bij zo'n keuze voor individuele leiders die zich conformeren aan die cultuur (vooral op de hogere niveau's) wel heel erg als belemmerende factor, zoals de praktijk zoals door jou geschetst, ook duidelijk illustreert.

Met de inzichten van Kets de Vries kan over de Haagse arena dus veel worden verklaard, maar helaas in de Haagse arena weinig worden uitgericht. Maar waar las ik dat oerverhaal van die 'roepende in de woestijn' ook alweer?

Dank voor jouw column en met vriendelijke groet.

Meer over Overheid