Impact van social media overschat?

Columns

De wijze waarop veel bedrijven en organisaties zakendoen en communiceren met consumenten en klanten is flink veranderd ten opzichte van het pre-internet tijdperk. Een volgende stap in de internetrevolutie is het gebruik van social media in combinatie met mobiele apparaatjes zoals smartphones en tablets die je overal mee naar toe kunt nemen en waarop toepassingen zijn te gebruiken zoals Twitter en Facebook.

Een nieuwe hype zorgt ook voor een nieuwe lichting goeroes en ‘deskundigen’. En natuurlijk gaat deze groep wijzen op het belang en de impact van social media. Het is immers hun bestaansrecht. Dit belang en de impact zijn terug te vinden in uitingen zoals ‘social media ontploffen’ als een bekend persoon iets bijzonders heeft gepresteerd of een onhandige uiting heeft gedaan middels een twi...

Pierre Wolters
Lid sinds 2019
Blij dat er nog meer mensen met gezond verstand zijn. Social Media zijn er om nooit meer weg te gaan, denk ik. Ze zijn soms nuttig, soms amusant soms leerzaam. Er wordt snel mee gecommuniceerd, dat klopt allemaal. Maar ik zou wel eens willen weten hoeveel EXTRA omzet het aan bedrijven gebracht heeft.

Daarnaast ontstaat er ook veel ellende en veel ergernis door en worden mensen er zelfs door beschadigd. Ook dat klopt. Positief is dan weer dat maatschappelijke misstanden soms snel aan het licht komen.

Kortom: plussen en minnen maar naar mijn mening inderdaad overschat en gehypet. Er komt vast wel weer een volgende hype.
Arco Kats
Lid sinds 2019
Aardig artikel met een hele goede basisvraag. Maar mijns inziens is de conclusie op zijn social mediaans getrokken, ofwel er is een vergelijk tussen twee zaken gemaakt zonder diepgravend onderzoek naar de werkelijke achtergronden. Met exact dezelfde onderzoeksinspanning valt net zo snel aan te tonen dat het hier wel om een heftige social media revolutie gaat.

Zoals bij iedere nieuwe technologische ontwikkeling is het zo dat aan het begin van iets, de verwachtingen super groot zijn. Dan komen ook de goeroes om de hoek kijken die er heilig in geloven. Op korte termijn stort het vertrouwen in de voortgang in waarna er een nieuwe opkomst volgt. Het moment dat niet alleen de innovators maar de majority zich stort op het algemeen aanvaarden. De impact van socale media op de lange termijn is immens. Misschien niet direct in politieke zin, want daar spelen traditionele machtsverhoudingen nog steeds een rol. Maar de effecten op langere termijn zijn veel groter. Innovaties kunnen versnellen door een veel grotere slagkracht, kennis wordt eenvoudiger gedeeld waardoor de kennisontwikkeling toeneemt. De amateur kan zijn weg vinden via sociale media en zo de gevestigde orde onderuit halen. De macht van de traditionele media komt enigszins onder druk te staan. Kortom, er zullen nog hele spannende tijden aankomen waarin bestaande structuren ontwricht zullen worden. De politieke impact hiervan komt nog, en de huidige machthebbers zullen zich hier nog wel even heftig tegen verzetten.
Lid sinds 2020
Ik denk dat mobiele bereikbaarheid onze cultuur t.a.v. voortdurend bereikbaar (willen) zijn voor impulsen van ver weg heeft veranderd. Maar we wonen nog steeds in huizen, ontmoeten elkaar toch ook graag in het echt, etc.

Wel een kritische noot t.a.v. de 'analyse' (ik zou het zo niet durven te noemen) van de twee verschillende revolutie-bewegingen.
Belangrijkste vraag is niet of het tijdspad van revoluties anders is, maar of deze revoluties in de Arabische landen in 2011 (op vergelijkbare wijze) zouden hebben plaatsgehad zonder gebruik van social media. Daarvoor moet je echter veel dieper graven en niet alleen naar een paar eenvoudige data kijken!
Karel Smeets
Lid sinds 2019
Social Media is mits goed toegepast een ontzettend waardevolle bron van leads online en werkt krachtig voor je organische zoekresultaten.

Wat moet je niet verwachten? Simpel: Dat je aanwezigheid op Social Media leidt tot verhoging van traffic op je website en automatisch ook meer sales. Ik zou geen diensten afnemen van mensen die dit beweren.

Het gebruik van Social Media is geen sprint maar een marathon die weloverwogen gestart moet worden. Een sprintje kan iedereen wel even trekken maar voordat ik een marathon kan lopen denk ik dat ik een jaar training verder ben ;)

Hoe moet je het dan wel goed doen en wat kan je er dan van verwachten? Nutshell:
1. Bepaal of het nut heeft (heb ik er zin in? zit mijn beoogde doelgroep er?)
2. Bepaal je doelen
3. Bepaal de strategie
4. Voer het uit

Niet echt een andere methodologie dan met offline media campagnes. MAAR:

1. Resultaten zijn meetbaar mits je analytics tool goed is ingesteld.
2. Meetbaar succes = herhalen en finetunen met hoge kans op hetzelfde of beter resultaat
3. Goede social campagnes leiden tot het delen van de content die je aanbiedt
en dus tot meer exposure van je merk/product, meer backlinks naar je website
4. Meer backlinks = hogere google-ranking
5. Als je de juiste dingen aanbiedt op social media en veel geeft ga je uiteindelijk dingen terugkrijgen. Die dingen zijn klanten.Conclusie: Hebben ze dan zoveel meer impact? Mwa ik zou het echt niet durven zeggen. Maar wat ik wel weet is dat dit een van de mooiste middelen is die de moderne marketeer ter beschikking heeft tegenwoordig. Diegene die ze niet gebruikt laat gewoon kansen liggen.

(Ik ben overigens geen Social Media consultant ;) )
Johan Hesselink
Ik ben het met Niels eens,
Twee enorm belangrijke gebeurtenissen op slechts één aspect vergelijken is wat mager.
Verder moet mijn mening over het nut van sociale media nog (verder) gevormd worden.
Naar het schijnt wordt bijvoorbeeld een groot deel van de vacatures in Nederland via sociale media verspreid voordat deze het 'reguliere' circuit bereiken. Om die reden zou het wellicht nauwelijks nut hebben om op een 'ouderwetse' manier te reageren op een vacature.
Jan Roelofsen
Inzet van social kanalen is geen doel op zich. Wel denk ik dat het een handig hulpmiddel is.

Denk aan praktische en uiteenlopende zaken als:
- waarschuwen voor lokale gladheid
- storing bij een publieke taak als trein of wijkcontainer
- kennis delen zodat je gesprekspartner je al 'kent' van Youtube.

Wat je ziet is dat het nu even een hype is; en dat reguleert zichzelf weer.
Leon Dohmen
Dank jullie wel voor de kritische kanttekeningen, nuttige aanvullingen en nuanceringen.

Wat nog waard is om te vermelden is dat bij het inzetten en toepassen van social media dezelfde problematieken worden gemeld als bij het invoeren van andere (informatie) technologie:

- Medewerkers zien het niet zitten, het is iets wat de directie wil;
- Medewerkers hebben geen tijd om ermee aan de slag te gaan;
- Taken voor inzet social media zijn niet ingebed in de functie (het moet er gewoon bij);
- Medewerkers hebben onvoldoende social media vaardigheden.
- ...

Een tamelijk klassiek geluid...

Vriendelijke groet,
Leon Dohmen

Meer over Innovatie