Iedereen kan coachen

Actueel

Het aanleren van competenties en het verkrijgen van het juiste referentiekader vergt een mentorachtige coachingstijl. Training is de stijl wanneer alleen competenties aangeleerd moeten worden terwijl voor verkrijging van een passend referentiekader de coach vooral een reflecterende stijl moet hanteren. Voor het actualiseren en toetsen van de juiste mix van competenties en referentiekader wordt ten slotte de stijl filosoferen gebruikt.

De basiscompetenties voor een coach zijn:

  1. Coachen:
    Stimuleren van het bereiken van persoonlijke doelen door de ontwikkeling van kennis, competenties en talenten.
  2. Confronteren:
    Het gedrag van de ander ter sprake brengen, zodat deze bewust wordt van zijn gedrag en de effecten daarvan op anderen of op het bereiken van de organisatiedoelen.
  3. Gespreksvaardigheid:
    ...


Meer over Coaching