De ICT stuurgroep als excuustruus

Columns

Nu de interviews van de tijdelijke commissie ICT zijn afgerond, zijn we benieuwd naar hun analyse en rapportage. Velen die werkzaam zijn in de publieke sector en ICT hebben een beeld bij wat er mis gaat, wat beter kan en belangrijker nog, wat goed gaat. Wat dat betreft is het net als met het Nederlands elftal, er zijn 16 miljoen coaches die een mening hebben. Ook de auteur heeft een mening over overheid en ICT.

De column van Dirk-Jan de Bruijn laat al een aantal goede richtingen en suggesties zien. Vanuit mijn ervaring met projecten (veelal met een grote ICT-component) binnen onder andere de rijksoverheid, is sturing en samenwerking de basis waar de verbetering ligt. Dan gaat het om de wil, maar zeker ook de kunst van samenwerken en sturing. Echter, voor mij is er één fenomeen dat veel van...

Nico Viergever
Lid sinds 2019
Mooi pleidooi voor echt opdrachtgeverschap. Voor het aansturen vanuit de behoefte en niet vanuit het aanbod. Voor de CIO als opdrachtnemer en zeker niet als voorzitter van de stuurgroep.

Maar van de praktijk word ik toch wat cynisch. Een kleine 15 jaar geleden besloot de rijksoverheid een toen nieuwe aanpak voor projectmanagement te adopteren: PRINCE2. De essentie van deze aanpak is wat hierboven ook wordt gesuggereerd: niet de aanbieder van een "oplossing" moet de beslisser / opdrachtgever zijn maar de probleemeigenaar. De zakelijk beslisser. Dus: geen ICT project met het hoofd ICT, of zoals deze functie tegenwoordig pretentieus wordt genoemd de CIO, maar degene waar het nut van de "oplossing" wordt gezien. Bij de echte opdrachtgever dus en niet bij de (interne) opdrachtnemer.

Helaas werd niet deze aanpak ingevoerd maar een zwaar verwaterde versie die veel meer in het straatje paste van de (interne) opdrachtnemer. PRINCE2 werd aldus PRINCE In Name Only.

Om dit nog te verergeren werden opleidingen en invoeringstrajecten voornamelijk gedaan onder grote raamcontracten door een partij die zich concentreerde op onderhoud en beheer. Helaas staat de cultuur van onderhoud en beheer haaks op projecten: men zoekt daar naar stabiliteit en verzet zich cultureel tegen verandering en daarmee tegen projecten. Veelal werden, hiermee weer samenhangend, ook bij de overheid beheerders opgeleid in deze aanpak die dus voor hen niet geschikt was. Aldus werd een aanpak voor verandering in een dwangbuis van bureaucratie en schijnbeheer gevangen.

Hiermee ging natuurlijk gepaard dat deze tot administratief gedegradeerde aanpak niet serieus werd genomen en daardoor op een veel te laag niveau werd “ingevoerd”. Conclusie: de overheid heeft veel geld uitgegeven aan een aanpak die op het verkeerde niveau door de verkeerde mensen aan de verkeerde mensen werd aangeboden. Bij het ministerie van Defensie heb ik wel eens mogen invallen als er niemand beschikbaar was bij de partij die onder het raamcontract leverde. Dit leverde het interessante commentaar op dat men liever met mij doorging maar dat dit vanwege het raamcontract niet mogelijk was. Maar als het moeilijk werd, zou ik ingeschakeld worden… Daar is helaas niet veel van gekomen.

Maar het kan nog erger. De directeur van de partij die veel geld heeft verdiend aan het leveren van matige opleidingen door de verkeerde mensen aan de verkeerde mensen, werd later CIO Rijk. Cynisch als u het mij vraagt! Op dezelfde manier waarop zijn organisatie de PRINCE2 aanpak gemankeerd invoerde bij de overheid, kreeg hij hetzelfde voor elkaar met de Gateway Review. Ook daar kijken interne opdrachtnemers, de CIO’s en andere ICT-managers naar projecten en missen zij door hun positie de belangrijkste punten: de echte Business Case kant. Volledig parallel aan de situatie waarop hierboven terecht kritiek wordt geleverd.

De Tijdelijk Commissie ICT sprak afkeurend over de vossen die op het kippenhok passen: de commerciële ICT leveranciers. Zij hadden geen moment door dat de CIO’s hooguit tamme vossen zijn; interne leveranciers die effectief handelen ondermijnen door macht op te eisen. Ook hadden zij niet door dat de voormalige CIO Rijk geen vos maar een wolf in schaapskleren was.

Meer over IT en Business