Channels

Op de werkvloer wordt nogal eens geklaagd over managers die alleen maar vergaderen en wat papieren rondschuiven. Misschien dat het uw medewerkers ook niet altijd even duidelijk is wat uw toegevoegde waarde als leidinggevende is.

Het is verstandig om eerst te letten op drie algemene aandachtspunten.
Ten eerste kunt u medewerkers wat gevoeliger maken voor bestuurlijke vraagstukken. Want vaak weten ze niet wat er achter de schermen moet gebeuren om de zaak draaiende te houden. In de tweede plaats zult u ook af en toe moeten accepteren dat sommige maatregelen te weinig leiden tot het beoogde resultaat. Medewerkers vinden het maar ‘een hoop gedoe’. Het beste is dan die maatregelen niet verder door te voeren of ze aan te passen aan de praktijk. En in de derde plaats moet u als manager eerlijke belangstelling hebben voor het werk van uw medewerkers.

Belangrijk is dat u de juiste onderwerpen oppakt en betrokkenheid kweekt.
Een voorbeeld: een bekende klacht bij organisatieveranderingen is dat ze veel papierwerk met zich mee kunnen brengen en daardoor langzaam verlopen. Dan is het belangrijk dat u uw medewerkers bij het proces betrekt, zodat ze begrijpen wat er allemaal moet gebeuren om een verandering in gang te zetten. Laat ze zien dat veranderen altijd een proces is van overleg en onderhandeling. U zelf moet beseffen dat veranderen ook een kwestie is van goed procesmanagement en dat dat weer veel meer een zaak is van competenties dan van tools en modellen. Denk vooral niet dat u uw medewerkers simpelweg door de tools en modellen van projectmanagement ‘heen kunt halen’ en hen op deze manier kunt veranderen.

Lees ook:

Manager: vind jezelf opnieuw uit of verdwijn!

Prestatiesturing doorlichten
In organisaties wordt vaak geklaagd over prestatiesturing: iedereen is prestaties aan het tellen, wat kan leiden tot allerlei ongewenste effecten. Dit kan medewerkers in het verkeerde keelgat schieten. Ook hier ligt een belangrijke taak voor u, want het heeft ook positieve effecten. Prestatiesturing kan leiden tot een zekere competitie, die prestaties daadwerkelijk verbetert. En soms laat prestatiesturing opzienbare verschillen zien tussen vergelijkbare medewerkers. Leg cijfers en gegevens aan uw medewerkers voor en vraag ze waar die verschillen vandaan komen. Daag hen met die cijfers uit. Ook hier weer geldt: betrek uw medewerkers, in dit geval door ze mee te nemen in het proces van interpretatie van de cijfers. En bespreek wat zinvolle manieren zijn om bepaalde prestaties te bereiken. Probeer zo de organisatiedoelen tot doelen van medewerkers te maken.

De 6 geboden voor managersgedrag

  1. Onderken het belang van non-conformisme. Leiderschap gaat over verandering, hoop en onontgonnen terreinen.
  2. Committeer jezelf aan voortdurend leren en ontwikkelen. Als je zelf niet ontwikkeld bent, kun je anderen niet ontwikkelen. Wees bereid om te investeren in de ontwikkeling van anderen.
  3. Erken het belang van loyaliteit aan je organisatie, je vak, de samenleving en je familie.
  4. Voel je niet alleen verantwoordelijk voor je resultaten maar ook voor het proces en de mensen.
  5. Verwacht te worden beoordeeld op grond van wat je doet, niet om wat je zégt dat je doet.
  6. Voel je geen God, neem jezelf niet te serieus. Leiderschap gaat ook over nederigheid, je zwakheden erkennen, menselijkheid.

De rubriek ACTUEEL informeert u over recent verschenen berichten in andere media. Bronnen: Management executive & Sigma Online)

Kennisbank onderwerpen:

Kennisbank onderwerpen:

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x
x