Formaliseren en standaardiseren om wendbaarder te zijn. Hoe werkt dat?

Cover stories

Organisaties worden steeds meer geconfronteerd met onvoorspelbare dynamiek en schijnbare tegenstellingen in het omgaan met deze dynamiek. Hierdoor is er niet zoiets als één oplossing voor één probleem. Het vraagt veel meer een integrale zoektocht naar balans in een wereld die schijnbaar voorspelbaar en onvoorspelbaar is. Bijvoorbeeld door de balans te vinden in de schijnbare tegenstelling tussen formalisatie en standaardisatie enerzijds en wendbaarheid anderzijds.

De onvoorspelbaarheid van de toekomst is van groot belang en tegelijkertijd ook weer helemaal niet van belang. Voor elke gebeurtenis is er wel iemand te vinden die het – in de aard, de timing en/of de impact van de verandering – goed voorspeld heeft. Maar wat hebben we er aan als we niets ...

s van het Hof
Lid sinds 2019
Fijn dat het is onderzocht. Onderbouwt de argumenten dat standaarden juist helpen om wendbaarder en veerkrachtiger te zijn.

Meer over Besturen en organiseren