Over wendbaarheid en gevestigde organisaties. Praktijkcase.

Cover stories · Cases · Boeken

Hoe kan agility based strategy in de praktijk worden toegepast door gevestigde organisaties? Een praktijkcase laat zie hoe dat werkt.

Case

Een distributeur van constructiematerialen heeft zich in de afgelopen decennia heel succesvol ontwikkeld. De distributeur levert binnen de Benelux en heeft een goede reputatie verworven vanwege haar service en kwaliteit. Verspreid over het verzorgingsgebied heeft de organisatie distributiecentra (DC) opgebouwd waarvan de laatste drie in 2011.  Vanuit de DC’s  worden klanten, vooral kleine en middelgrote bedrijven, beleverd dan wel zelf onderdelen en materialen kunnen ophalen. De omzet neemt hierdoor toe, de markt verandert echter. Door toepassing van ‘just in time’ ontstaat (nog) meer druk op levertijden en beschikbaarheid van onderdelen. Ook willen st...

Jouke Kruijer
Beste Leo,
Ik heb je artikel met belangstelling gelezen. Ik onderschrijf het belang dat je hecht aan de wendbaarheid van organisaties. Ik snap alleen niet goed hoe het klassieke organisatie model met een sterk MT daarin helpt. Vooral omdat er ook zoveel organisatievormen zijn waarin wendbaarheid ontstaat vanuit de dialoog tussen de verschillende organisatielagen. Je schrijft dat het MT op basis van een managementdashboard de vinger aan de pols moet houden en bijsturingsbeslissingen moet nemen, die moet communiceren in de organisatie en dat de organisatie op zijn beurt deze beslissingen neemt als uitgangspunt voor haar handelen.

Voorbeelden van organisaties die hun eigen dashboard inrichten en daar vanuit hun eigen beslissingen nemen, zijn je vast bekend. Wat maakt dat je juist zo veel belang hecht aan een sterk sturend MT om wendbaarheid in organisaties te bewerkstelligen?

Meer over Prestatie indicatoren