Channels

Volgens het Economisch Bureau van AbnAmro is de flexibele schil de afgelopen 8 jaar toegenomen van 19% naar 23%. Op de totale beroepsbevolking hebben 1,7 miljoen mensen een project contract hetzij via een uitzendbureau, via een detacheringsbureau of als zelfstandige. Deze laatste categorie is volledig verantwoordelijk voor de groei. Daarvan zijn er dus een kleine 200.000 bijgekomen in 10 jaar tijd.

In toenemende mate zijn de nieuwe zelfstandigen niet meer ervaren mensen die eerst het vak geleerd hebben bij een baas en vervolgens voor zichzelf beginnen. De zogeheten generatie Einstein rolt zo vanuit de collegebanken het freelance bestaan in. De overgang vanuit het studentenleven is dan ook niet zo groot. Wat opvalt is dat deze nieuwe lichting freelancers vooral wordt gedreven door intrinsieke motivatie en nauwelijks door geld, macht of prestige. Ze doen wat ze leuk en belangrijk vinden. Daardoor zijn zij ook vaak in staat om zaken af te dwingen bij bedrijven. Ze hebben minder de neiging de hiërarchische lijn te volgen en zijn presteren vaak juist daardoor beter.

Traditioneel wordt de flexibele schil vooral ingezet om conjuncturele schommelingen en piekvragen op te vangen. Maar het enthousiasme waarmee vooral de nieuwe generatie zich op het zelfstandigen bestaan stort, heeft tot gevolg dat goede specialisten niet meer beschikbaar zijn voor vaste functies. Hun loyaliteit ligt bij de klus en niet bij de werkgever. Het traditionele beeld dat inhuur duur is en eigen mensen de voorkeur hebben komt daardoor onder druk.
Bedrijven die om deze reden geen toegang meer krijgen tot de specialisten doen zichzelf te kort. Organisaties die snappen wat deze nieuwe lichting freelancers drijft profiteren. Deze mensen zijn namelijk helemaal niet uit op een toptarief. Inhoudelijk uitdagend werk waar ze hun passie in kwijt kunnen, dat is waar ze voor gaan.

Lees ook:

Management en organisatie; lessen van Darwin (1)

ASML is een voorbeeld van een bedrijf wat het goed heeft begrepen. Mede ten gevolge van het hoog cyclische karakter van hun business maken ze heel veel gebruik van freelancers. Er zijn momenteel afdelingen waar meer dan de helft van de mensen niet in vaste dienst is. 2 jaar geleden was dat wel anders, maar het mooie is dat de externe en vaste mensen gedreven worden door de dezelfde passie. Ook financieel werkt het. in goede tijden verdient iedereen goed. De freelancers omdat ze een relatief hoger uurtarief hebben en de vaste mensen omdat ze meer profiteren van de incentive regelingen. In slechte tijden haalt iedereen de broekriem aan: de vaste medewerkers kunnen fluiten naar hun bonus en de freelancers zitten langer thuis op de bank dan ze lief is.

ASML maakt van de nood (cyclische karakter) een deugd: juist doordat ze gedwongen door hun business snel en makkelijk met externe medewerkers in zee gaan, slagen ze erin de toppers aan zich te binden, waardoor ze in slechte tijden de schade beperkt houden maar in goede tijden excelleren.

 

Reageer

Na het plaatsen kunt u uw reactie nog 30 minuten aanpassen.

x