De onsportieve werkcultuur bij NOS Sport

Cover stories · Cases

Hoe omgaan met grensoverschrijdend gedrag? Hoe reageren op weinig professioneel handelen? Verander het speelveld. Maar hoe? Eerst de connectie dan de correctie. Doorbreek het patroon!

Afgelopen weekend wijdde de Volkskrant een artikel aan de giftige redactiecultuur bij NOS Sport. Het is er vijandig voor vrouwen en mensen met een migratieachtergrond. Anders gezegd, er is een onsportieve cultuur voor mensen die net wat anders zijn. In dit artikel wil ik niet focussen op de ‘schurken’ zoals Tom Egbers of de ‘melders’ als Aïcha Marghadi. Ik wi de cultuurdragende leiders en getuigende collega’s belichten. Hun leiderschap wil ik aanspreken.

De leiding is de scheidsrechter en heeft een norm bewakende verantwoordelijkheid om (on)sportief gedrag aan te kaarten....

Meer over Ethiek, integriteit, moreel kompas